עישון בקרב משתחררים לפי עיסוק: לוחמים מול לא לוחמים 2009-2003

בשנים 2003-2009 שיעור המעשנים בקרב החיילים הלוחמים היה נמוך מזה שבקרב חיילים שאינם לוחמים, הן בגיוס והן בשחרור. עם זאת, שיעור התחלת העישון בזמן השירות גבוה יותר בקרב הלוחמים (7.7) בהשוואה לשיעור זה בקרב שאר החיילים (5.8%).
 

 

You might be interested also