"לדבר בשפה של כלל צה"ל"

אגף המודיעין ערך כנס שעסק בהידוק הממשק עם הצרכים המבצעיים של כלל צה"ל, וראש אמ"ן, אלוף אביב כוכבי, הציב יעד

אלוף אביב כוכבי, ראש אמ"ן

לאחרונה התקיים באגף המודיעין כנס חילי ייחודי בנושא נוהל קרב.הכנס נערך ביוזמת ראש אמ"ן, אלוף אביב כוכבי ובהשתתפותו, והוא משתלב בתהליך הפקת הלקחים המתנהל באמ"ן בעקבות לקחי מלחמת לבנון השנייה ומבצע "עופרת יצוקה".

במוקד התהליך ניצבים הידוק הקשר ושיתוף הפעולה בין גורמי המודיעין לכוחות הלוחמים ויחידות השדה, וחידוד המודעות של כלל אנשי המודיעין לצרכי דרגי השטח.

בכנס נטלו חלק קצינים מכלל המערכים והיחידות באמ"ן והסגל הבכיר מדרגת סא"ל ומעלה. בין המשתתפים בלט חלקם של אנשי המילואים המשתלבים בפעילות באמ"ן שנים רבות. ד"ר עידו הכט, מהמכללה לפו"מ נשא דברים על "השתנות מקום המודיעין בהיסטוריה הצבאית" ,וקצינים בכירים ממפקדת זרועות היבשה ומאגף המודיעין הציגו את תחומי האחריות עליהם הם מופקדים. הוצגו ונבחנו עקרונות הפיקוד והשליטה, נוהל קרב, תהליך האיסוף ופקודות המבצע.

ראש אמ"ן, אלוף כוכבי, הדגיש בדברי הסיכום של הכנס כי קיים הכרח להמשיך בתהליך שיפור הקשר וההיכרות של אנשי המודיעין ביחידות השונות עם המפקדים בדרגי השטח. זאת, במטרה להגיע להבנה עמוקה יותר של הצרכים המבצעיים בין גורמי השטח, ומתוך שאיפה "לדבר בשפה" של כלל צה"ל.


פורסם בראשונה בביטאון המרכז למורשת המודיעין "רואים מל"מ", מהודרת אפריל 2011

You might be interested also