חג החירות של החרדים: 11 אלף "פטורים" משירות סדיר

צה"ל שלח אלפי מכתבים לחרדים שלא שירתו בצה"ל - וגם לא יידרשו לשרת. הפטורים – במסגרת מהלך משותף עם משרד האוצר, לשילוב חרדים בשוק העבודה

צילום: Flash 90

11 אלף חרדים, שלא שירתו בצה"ל, קיבלו במהלך הימים האחרונים מכתבי שחרור משירות סדיר, במסגרת מדיניות לצמצם את מספר האברכים ש"תורתם אומנותם".

הפטור רחב ההיקף הוא חלק מ"עסקת חבילה" בין צה"ל ובין משרד האוצר, בעידוד רבנים מן העדה החרדית. בעקבות הפטור מצטמצם מספר החרדים שמוגדרים כ"תורתם אומנותם" מ-62 אלף ל-51 אלף. החרדים שקיבלו את הפטור משירות סדיר, יוכלו להצטרף לשוק העובדה מבלי שיחששו שצה"ל יעקוב אחר מעשיהם.

הרקע לעסקת החבילה הוא העובדה שמספר הצעירים מהציבור החרדי, שמקבלים פטור משירות צבאי כדי ללמוד בישיבות, גדל מ- 400 בימי ראש הממשלה דוד בן גוריון, ללא פחות מ-61000 – עד לימים האחרונים. על פי חוק, הפטור משירות ניתן לחרדים ש"תורתם אומנותם", בתנאי שהם מתחייבים להקדיש את כל זמנם ללימודים בישיבה. תלמידי הישיבות מחוייבים להתייצב בלשכות הגיוס של צה"ל פעם בחצי שנה, כדי לקבל "דחיית שירות" פעם אחר פעם, וזאת עד שהם מגיעים לגיל שבו מוענק להם פטור סופי משירות. במחזור הגיוס האחרון, של ילידי שנת 1992, לא פחות מ-13 אחוז מן המחזור היו אברכים שלא התגייסו, אלא הלכו ללמוד בישיבות, עובדה שגורמת למחסור חמור בכח אדם בצה"ל, בעיקר במקצועות תומכי הלחימה.

המכתבים שפוטרים חרדים בהיקף חסר תקדים משירות סדיר, שנשלחו בימים האחרונים על ידי צה"ל, הם תוצאה של החלטת ממשלה מתחילת השנה. על פי ההחלטה, משרד האוצר ייתן לצה"ל מענק של עשרות מיליוני שקלים בשנה כדי שייבנה תשתיות שיאפשרו הרחבת מסגרות לשירות של חרדים, שמעוניינים לפרוש מן הלימודים בישיבה, וזאת תוך הקפדה מלאה על אורחות חייהם. צה"ל גם יממן בכסף זה לימודים במקצועות יסוד, שיקלו על השתלבותם של חרדים בשוק העבודה לאחר השירות הצבאי. במקביל, הוחלט להרחיב שירות אזרחי של חרדים ועל מתן פטור נרחב לחלק מן החרדים ש"תורתם אומנותם" בגילאים המבוגרים יותר, כדי שיוכלו לצאת לעבודה באופן מיידי. מקבלי מכתבי הפטור משירות סדיר במהלך הימים האחרונים נמנים על קבוצה זו- רובם מעל גיל 28, או מעל גיל 26, הורים לשלושה ילדים או יותר. על פי המכתב, מקבלי המכתב יעברו ל"מאגר מילואים" מיוחד של צה"ל, שבו ייעשה שימוש במקרה של מלחמה בעתיד, בתפקידים שיצריכו הכשרה של ימים ספורים בלבד, כמו הקמת מערך זיהוי חללים, שיתגבר את זק"א, או סיוע לוגיסטי לעורף.

מבחינת משרד האוצר, מטרת המהלך היא להרחיב את השתתפות החרדים במעגל העבודה. ראש מנהל תכנון כח אדם (תומכ"א) באגף כוח האדם בצה"ל, תא"ל אמיר רוגובסקי, אמר ל- ישראל דיפנס כי במקביל למכתבים שנשלחו "מערך שח"ר (שירות חרדים) בצבא והלך ומתרחב. למהלך הכולל, כפי שהוחלט על ידי הממשלה ומיושם בימים אלה, יש חשיבות רבה לגבי השילוב של החרדים בחברה הישראלית בכלל - מעבר לשירות חרדים בצה"ל".

You might be interested also