משאיות במיקור חוץ?

משרד הביטחון הקים צוות חשיבה כדי לבחון את האפשרות להעביר את משק המשאיות של צה"ל למיקור חוץ

צילום: דובר צה"ל

כיום, מחזיק צה"ל מאגר של אלפי משאיות, שחלקן נרכשו כבר לפני כ-20 ו-30 שנה. לפיכך, הוצאות האחזקה שלהן גבוהות ביותר. בקרוב עומד צה"ל בפני החלטה באיזה מודל כלכלי להחליף משאיות שנרכשו כבר בשנות ה-70 של המאה הקודמת, אחרי מלחמת יום הכיפורים, ולא ניתן להאריך את חייהן יותר.

התכנית שנבחנת היא להפריט את משק המשאיות כך שיפורסם מכרז לחברה שתספק לצה"ל צי של משאיות במסגרת הסכם ל-20 שנה. החברה תהיה אחראית על הפעילות התקינה של המשאיות, והיא תשקול בעצמה מתי להחליף משאיות ישנות בחדשות, כדי לחסוך בהוצאות אחזקה על פי שיקולים של עלות מול תועלת. מערכת הביטחון תשלם לאותה חברה תשלום שנתי קבוע, שיכסה גם עלות חד פעמית של רכש הצי וגם את הוצאות האחזקה השוטפות. בשיטה כזו יוחלפו אלפי משאיות שמיועדות להובלת כלי רכב משוריינים כמו טנקים, וכן משאיות שמויעדות להובלה של תחמושת ולוגיסטיקה לדרג הטקטי בשטח.

You might be interested also

One of the infiltrators who was captured. Photo: IDF Spokesperson's Unit

Commentary: Infiltrators from Lebanon travel around in Israel for almost an entire day. Will they be used for terrorist attacks? 

Two infiltrators entered Israel from Lebanon and stayed for almost a day without the military knowing where they were. The next time it happens, it could end in a terrorist attack or espionage. It appears that Hezbollah found a legitimate way to test the IDF's blind spots on the border