הפרויקט הגדול ביותר של משטרת ישראל

קבוצת "פוליסיטי" תבנה את מרכז ההדרכה החדש של משטרת ישראל ותפעיל אותו בשיטת "מיקור חוץ"

הדמיית מרכז ההדרכה החדש, משטרת ישראל.

קבוצת "פוליסיטי", המורכבת מן החברות "שיכון ובינוי" ו"קבוצת S 4 G" ("השמירה ישראל") צפויה להתחיל לבנות את מרכז ההדרכה החדש של משטרת ישראל, ולהפעיל אותו בשיטת "מיקור חוץ".

על פי תכניות משטרת ישראל, במרכז ההדרכה (בתצלום ההדמיה), ירוכזו כל קורסי ההכשרה של המשטרה, שפרוסים כיום ב-18 אתרים שונים. הוא יוקם באזור התעשיה המערבי של בית שמש, ליד ירושלים, ועתיד לפתוח את שעריו בשנת 2014. משך הזמן הצפוי לבניית המרכז הוא שלוש שנים ועלות ההקמה המשוערת היא כ-650 מיליון ש"ח. בתום 22 שנות תפעול הבעלות המלאה על קרית ההדרכה תועבר לידי המדינה. עלות התפעול בכל שנה עד אז תעמוד על 20.7 מיליון שקל.

מכרז ההדרכה החדש ישתרע על פני שטח של 230 דונם. השטח הכולל של המבנים שיוקמו בו יהיה 62 אלף מ"ר. המשטרה תוציא למיקור חוץ (אאוטסורסינג) כ-150 אלף שעות הדרכה בשנה (כרבע מהיקף ההדרכה המתוכננת), ובכל עת ישהו במקום כ-2,000 שוטרים. המרכז יכלול מתקני אימונים, סימולאטורים משוכללים, כיתות לימוד חדישות, מטווחים, אודיטוריום, בית ספר לכושר מבצעי, איצטדיון ומרכז מורשת.

You might be interested also