פיקוד העורף: ערוכים

"אנו פועלים במספר מישורים על מנת לאפשר מתן התרעה יעילה", אמר אתמול (ה') לאתר צה"ל רמ"ט פיקוד העורף, תא"ל צביקי טסלר

פעילות פיקוד העורף (באדיבות אתר צה"ל)

"פיקוד העורף ערוך ומוכן לתת מענה לתרחישים השונים" – כך אמר אתמול (ה') לאתר צה"ל רמ"ט פיקוד העורף, תא"ל צביקי טסלר.

"הקשר עם הרשויות הוא רציף וקיים לאורך כל השנה", הדגיש תא"ל טסלר. "לאור ההתרחשויות האחרונות קצינים מפיקוד העורף נפגשים עם ראשי הרשויות על מנת לתאם את רמת המוכנות והכשירות".

חלוקת ערכות המגן צפויה להימשך בהתאם לתוכנית העבודה השנתית. ערכות המגן הן רק חלק ממרכיבי ההתגוננות. רמ"ט פקע"ר הדגיש כי "התרעה היא גורם מציל חיים מהמעלה הראשונה, ואנו פועלים במספר מישורים על מנת לאפשר מתן התרעה יעילה, אמינה וממוקדת לכל אזרח ואזרח. מיגון אישי, משפחתי וציבורי הינם חיוניים לחוסנו של העורף. פיקוד העורף מספק פתרונות מיגון חלופיים על פי עקרון המרחב הכי מוגן בסביבה".

You might be interested also