המשרד להגנת העורף מחפש דובר

מכרז שפורסם על ידי נציבות שירות המדינה עבור משרד הביטחון חושף כי המשרד מחפש דובר

via he.wikipedia.org

על פי המכרז הפורסם, הדובר שיתמנה יהיה אחראי על תיאום וריכוז הקשר בין המשרד להגנת העורף לבין גורמי תקשורת.

תפקדיו הנוספים של הדובר המיועד יהיו להוות גורם מקשר בין המשרד לבין אמצעי התקשורת בכל הקשור בפעילות המשרד ובעלי התפקידים שבו. לגבש אסטרטגיה תקשורתית וייזום פעילות לקידום ענייני המשרד כמקובל. להוות כתובת לפניות התקשורת ולהעברת ההתייחסויות לרבות ביצוע התיאום הנדרש מול דוברי משרדים ורשויות אחרות, כולל דוברות משהב"ט ודוברות משרד רוה"מ והממשלה.

המשרד להגנת העורף הוא משרד עצמאי הנסמך לוגיסטית על משרד הביטחון ושוכן בתוכו. עומד בראשו שר, הממונה על תחום הכנת העורף והיערכות ל אסונות טבע. בראש המשרד עומד כיום השר גלעד ארדן. למשרד שני אגפים: היערכות ותיאום לחירום ותכנון ומדיניות. המשרד להגנת העורף הטמיע בתוכו, ולמעשה ביטל, את רשות החירום הלאומית (רח"ל), שהיתה הגוף האמון על היערכות והכנת העורף עד להקמתו.

אין ספק כי לדובר תהיה עבודה רבה בתקשורת סביב הליקויים האחרונים שהתגלו בדו"ח מבקר המדינה כמו למשל העובדה שמלאי ערכות המגן לא נותן מענה לחלק ניכר מהישראלים, שמערך הפצת התרעה באמצעות טלפונים ניידים טרם הושלם ושליקויים ממלחמת לבנון השנייה טרם טופלו.

You might be interested also

A hydrogen-powered boat sails from Amsterdam's harbor in April 2019. Photo: REUTERS/Eva Plevier

Hydrogen could be a key player in the recovery and resilience plan  

Commentary: Various countries are launching plans to recover from the pandemic and accelerate development and modernization. These initiatives include projects for the production of "green" hydrogen that are expected to reduce pollution and thus positively effect the economy, environment and climate in the coming years