חדש: חטיבת יבשה ברפאל

שינוי ארגוני- גם חטיבת מו"פ

רפאל תעבור שינוי ארגוני בתקופה הקרובה שיכלול בין היתר הקמת חטיבת יבשה וחטיבת מחקר ופיתוח חדשות.

בראש חטיבת היבשה צפוי לעמוד ראש מנהל ההגנה וסמנכ"ל בחברה גיורא כץ. תחת החטיבה תיהיה מנהלת ים שעד עתה הייתה מוכפפת למנהלת טילים.

בראש חטיבת המחקר והפיתוח החדשה צפוי לעמוד ד"ר טוביה רונן, ראש המו"פ בחטיבת הטילים וסמנכ"ל בחברה עוד שינויים יפורסמו בקרוב

You might be interested also

IRNA - The President-elect, Seyyed Ibrahim Raisi

New Iranian president elected

The election of Raisi and the weakening of the moderate camp raises the likelihood that Iran, led by him, will not only continue its policy toward Israel but also possibly take even more radical actions