שני מטוסי נחשון חדשים לחיה"א

המטוסים יהיו מדגמי עיטם ושביט

חיל האוויר מתכוון להצטייד בשני מטוסי "נחשון" חדשים. המטוסים מופעלים של ידי טייסת 122 בבסיס נבטים, שהפעילה בעבר את מטוסי הדקוטה, שפרשו מן השירות.

טייסת ה"נחשון" מבוססת על מטוס ה"גאלפסטרים 550", המיוצרים במקור כמטוסי מנהלים על ידי ג'נרל דינמיקס בארצות הברית. חיל האוויר מפעיל שתי תצורות של המטוס למשימות שונות: תצורת מטוס "שביט" למשימות של איסוף מודיעין אותות, ותצורת "עיטם" - לבקרה אווירית.

חיל האוויר מתכוון לחזק את שני המערכים ולהצטייד במטוס חדש אחד מכל סוג. מערכות האיסוף והבקרה שעל המטוסים הן ברובן מתוצרת התעשיות הביטחוניות הישראליות.

You might be interested also

A Protector-class vessel. Photo: U.S. Coast Guard / Petty Officer Corinne Zilnicki

Lebanese Navy to receive seven offshore patrol vessels

France will deliver four frigates and the U.S. will supply three Protector-class patrol boats. The Lebanese Navy currently only has seven operational patrol vessels, according to military officials