נותנות גיבוי לצופרים

במסגרת תרגיל מוכנות העורף השבוע, נעשה שימוש גם במערכות של ביפר שמספקות מענה משלים למתן התרעות בעת תרחישי לחימה ואירועי חירום, במקומות בהם לא ניתן לשמוע את מערכת הכריזה

במסגרת תרגיל העורף הלאומי "נקודת מפנה 7" שחל השבוע, נעשה שימוש גם במערכות של חברת ביפר שכוללות מערכות התרעה כורזית 3G, דיווחיות וביפרים לליקוי שמיעה, המשמשות כמענה משלים למתן התרעות בעת תרחישי לחימה ואירועי חירום, במקומות בהם לא ניתן לשמוע את מערכת הצופרים הלאומית.

מערכת שליטה ובקרה שנמצאת במרכז הארץ שנקראת "לב מערכת" מקבלת את אות ההתרעה על הירי ועל האזור המשוער המועד לפורענות, כך שההתרעה תהיה ממוקדת ולא תישלח לכל האזורים בארץ.

בנוסף, מערכות ההתרעה של ביפר מופעלות באופן אוטומאטי ומרחוק באזור הנקודתי ושולחות התרעה, על פי הצרכים השונים: אזעקה קולית באמצעות הודעות מוקלטות מראש, השתלטות בשידור הרדיו, באנרים למערכות החדשות בטלוויזיה, רטט למכשירי ליקויי השמיעה ואזעקות נקודתיות לקשישים או מוגבלים ישירות לביתם.

You might be interested also