סיכום 2012 עם עליה בהכנסות

גילת רשתות לוויין מדווחת היום על תוצאות הרבעון הרביעי ותוצאות שנתיות לשנה שעברה וביניהן גם עליה של כ-10 מיליון דולר בהכנסות לעומת 2011

גילת רשתות לוויין מדווחת היום על תוצאות הרבעון הרביעי ותוצאות שנתיות ל-2012. בין היתר, החברה מדווחת על הכנסות שהסתכמו ב-348.4 מיליון דולר השנה בהשוואה ל-339.2 מיליון דולר לשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2011.

הכנסותיה של גילת, שמתמחה במוצרים ושירותים לרשתות תקשורת לווייניות, ברבעון הרביעי של 2012 צמחו ל-97.4 מיליון דולר, בהשוואה ל-93.6 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2011. החברה מדווחת גם על עליה של 9% בהכנסות של הרבעון הרביעי לעומת הרבעון השלישי של 2012.

מנכ"ל גילת ארז ענתבי אמר כי "אנו מרוצים מאד מסך התוצאות לרבעון הרביעי ולשנת 2012, כמו גם מהתחזיות שלנו להמשך". ענתבי התייחס גם להפסד תפעולי מסויים שנבע בעיקר ממחיקת מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים אחרים בסכום של 31.9 מיליון דולר המיוחסים לפעילותה של חברת הבת ווייבסטרים.

"אנו מאמינים, כי החברה תמשיך לצמוח בעתיד כפי שצמחה בשלושת הרבעונים האחרונים, הן ברמת ההכנסות והן ברמת הרווחיות. למרות זאת, המשך הלחצים ואי הבהירות הנמשכת סביב הוצאות עתידיות בתקציבי משרד ההגנה האמריקאי בארה"ב, כמו גם אלמנטים נוספים, גרמו לנו להאריך את מסגרת הזמן הצפויה ולמתן את התחזיות שלנו לגבי קצב הצמיחה של ווייבסטרים. לכן, בהתאם להנחיית התקן החשבונאי האמריקאי ASC 350, אנו רושמים ברבעון זה מחיקת מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים אחרים המיוחסים לווייבסטרים" אמר ענתבי.

You might be interested also

Turkey's President Tayyip Erdogan attends the NATO summit in Brussels on June 14. Kenzo Tribouillard/Pool via REUTERS

President Erdogan and the syndrome of neglect: after years of hyperactivity, the Turkish leader is completely isolated

Commentary:  Turkey has been sidelined because of the adventurism of its president, following a decade of reckless and counterproductive political and military moves. Erdogan will find it difficult to break the isolation without a clear change of course towards a more moderate approach in domestic policy and a rapprochement with the West in foreign policy