חללי פעולות האיבה לא יונצחו בהר הרצל

בג"ץ קיבל את עמדת יד לבנים ומשרד הביטחון כי יש לשמרו על ייחודיות הנצחתם של חללי צה"ל. מדובר על החלטה שקובעת כי לראשונה ההפרדה בין הארגונים והנצחתם היא הכרחית

סניף יד לבנים בבאר שבע

בג״ץ הכריע כי חללי פעולות האיבה לא יונצחו באתר ההנצחה שמוקם בימים אלה בהר הרצל. ארגון נפגעי הטרור עתר לבג"ץ נגד משרד הביטחון וארגון יד לבנים בטענה כי האתר שמוקם בימים אלה הינו אתר ממלכתי ורשמי (כמו יד ושם) וכי אין זה מקובל ליצור אפליה על בסיס נסיבות הנפילה.

ארגון יד לבנים ומשרד הביטחון התנגדו לכך בטענה כי יש לשמור על ייחודיות וסמליות הנצחתם של חללי צה"ל. בג״ץ אימץ את עמדת יד לבנים ובכך שם קץ לעימות רווי היצרים בין שני הארגונים.

להחלטה משמעות רחבה על אופי ההנצחה בישראל ולמעשה נקבע לראשונה כי ההפרדה בין הארגונים והנצחתם היא הכרחית.

You might be interested also