אתר הספרים 'בוקשופ דינה' נפרץ

כ-20,000 רשומות הכוללות כתובות פיזיות ודוא"ל דלפו מאתר רכישת הספרים

כ-20,000 רשומות הכוללות כתובות פיזיות ודוא"ל דלפו מאתר רכישת הספרים  bookshopdina.co.il. הרשימה אינה כוללת פרטי אשראי אולם מכילה סיסמאות רבות, כתובות פיזיות של בתי לקוחות החברה וכתובות דוא"ל. 

"זו ככל הנראה עוד התקפת SQL Injection. אנחנו לא נרעשים ממנה במיוחד שכן זו עוד אחת מתוך התקפות רבות שמתבצעות על אתרי עסקים ישראלים, באופן שגרתי, אולם הפעם מדובר ככל הנראה באתר פעיל שכן מס' הרשומות בו גבוה במיוחד. ככלל, כל עסק יכול וצריך להיערך היטב מבחינת הגנות יעילות על האתר העסקי שלו כדי למנוע מעצמו ומלקוחותיו את עוגמת הנפש שבדליפתם של נתונים ופרטים אישיים שאמורים להיות חסויים ומוגנים היטב", אומר רוני בכר, מנהל תחום סייבר ותקיפה באבנת אבטחת מידע.

את רשימה הכתובות המלאה ניתן לראות בקישור - http://pastebin.com/4KVVRYbK

You might be interested also

Photo courtesy of Ametrine

Ametrine Technologies - Advanced Camouflage for the Modern Battlefield

Ametrine Technologies develops solutions for camouflage from thermal and night vision sensors. "We estimate that within a decade, all soldiers and platforms on the battlefield will be equipped with some form of multi-spectral camouflage," said Amiram Levinberg, co-founder of JAL Ventures and chairman of Ametrine. This article is sponsored by Ametrine Technologies