גיוס אג"ח מוצלח לתע"א

החברה השלימה בהצלחה את גיוס האג"ח. יו"ר התע"א, דב בהרב: זה משקף את אמון המשקיעים

התעשייה האווירית השלימה בהצלחה, גיוס אג"ח בהיקף של כ- 1.2 מיליארד ש"ח, בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקליות לא צמודות מסדרה ג, הנושאות ריבית קבועה. היקף הביקושים שנתקבל במכרז עמד על כ-3.2 מיליארד ש"ח.

ריבית הסגירה שנקבעה במכרז הינה 4.1%, המשקפת מרווח של 0.8% מעל תשואת אג"ח ממשלתי במח"מ זהה. מרווח הריבית הנמוך שהתקבל במכרז, הינו יוצא דופן בשוק ההון הישראלי בשנים האחרונות.

דב בהרב, יו"ר התע"א אמר כי:" הצלחת הגיוס משקפת נכונה את אמון המשקיעים באסטרטגיה המגובשת שלנו ומבטאת ביטחון באיכות הטכנולוגית של החברה ובפתרונות המערכתיים שהיא מספקת ללקוחותיה. המשקיעים השתכנעו כי לתע"א יתרון תחרותי בזירות בהן היא פועלת וביכולתה לשמר יתרון זה על פני זמן, זאת למרות האתגרים הרבים. זו הזדמנות להודות למנהלי ועובדי התע"א אשר מקצועיותם ומסירותם מבטיחה את המשך צמיחתה של החברה".

"ההצלחה המרשימה בהנפקה מבטאת את אמונו של שוק ההון בחברה ובחוסן העסקי שלה", אמר מנכ"ל התעשייה האווירית, יוסי וייס.

You might be interested also

A hydrogen-powered boat sails from Amsterdam's harbor in April 2019. Photo: REUTERS/Eva Plevier

Hydrogen could be a key player in the recovery and resilience plan  

Commentary: Various countries are launching plans to recover from the pandemic and accelerate development and modernization. These initiatives include projects for the production of "green" hydrogen that are expected to reduce pollution and thus positively effect the economy, environment and climate in the coming years