משהב"ט יפנה את ביס"ט 21

בית הספר הטכני של חיל האוויר במפרץ חיפה יפונה בתוך 5 שנים ויועתק לכרמיאל ולנבטים

משרד הביטחון יפנה את 'ביס"ט 21', בית הספר הטכני של חיל האוויר במפרץ חיפה, כך נקבע בהסכם היסטורי עם מנהל מקרקעי ישראל וחברת נמלי ישראל.

639 הדונמים שעליהם מתפרס בית הספר הטכני יפונו לקראת הכשרתם כשטחים לוגיסטיים לשימושים נמליים בעורף נמל חיפה ובעורף מסוף המכולות העתידי "נמל המפרץ". על בסיס ההסכם, בית הספר הטכני של חיל האוויר יועתק לכרמיאל, ובית הספר להכשרה ייעודית של חיילי חיל האוויר יועתק לנבטים.

עלות הפינוי מוערכת בכ- 700 מיליון שקלים והוא ימומן על ידי חברת נמלי ישראל, משרד האוצר ומינהל מקרקעי ישראל. ההסכם יתפרס על פני 4-5 שנים, כשבשנה הראשונה יפונו כ- 175 דונם ובתום חמש שנים תושלם העתקת כל המחנות.

מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל.) אודי שני: "ההסכם לפינוי בית הספר הטכני ממפרץ חיפה, הוא ביטוי נוסף ליכולת משרד הביטחון לממש את היעד שהצבנו לעצמנו, הוצאת מחנות צה"ל ממרכזי הערים לטובת התפתחות כלכלית אזרחית מחד, וחיזוק הפריפריה מאידך באמצעות העברת הבסיסים לנגב והגליל. בשנים הבאות."

You might be interested also