הסכמה על יישום מסקנות ועדת גורן

על פי הסיכום, כל נכה צה"ל שיוכר לאחר החלטת הממשלה בנושא הוועדה יקבל את אותן ההטבות הקיימות כיום. כמו כן לא יחול שינוי בקריטריונים לזכאות לרכב רפואי או בתגמולי אלמנות נכי צה"ל

(צילום: מתוך אתר ארגון נכי צה"ל)

מנכ"ל משרד רה"מ הראל לוקר, מנכ"ל משרד הביטחון אודי שני ויו"ר ארגון נכי צה"ל חיים בר הגיעו להסכמה על אופן יישום מסקנות ועדת גורן.

על פי הסיכום, הקריטריונים לקבלת זכאות לפי חוק הנכים וחקיקת השיקום ייקבעו על ידי הממשלה והכנסת, כאשר ארגון נכי צה"ל יכבד את ההחלטה שתתקבל. כל נכי צה"ל שיוכרו לאחר כניסת החקיקה החדשה לתוקף יהיו זכאים לאותן הטבות להן זכאים נכי צה"ל המוכרים כיום.

כמו כן לא יחול שינוי בקריטריונים למימוש זכאות לרכב רפואי או בזכאותן לתגמולים של אלמנות נכי צה"ל בדרגת 50 אחוז ומעלה עקב פעילות מבצעית. ההסכם ייכנס לתוקפו לאחר אישורו בממשלה בשבועות הקרובים.

כזכור, ועדת גורן הוקמה בנובמבר 2009 על ידי ממשלת ישראל ובחסות ראש הממשלה נתניהו, שר האוצר שטייניץ ושר הביטחון ברק. מסקנותיה התייחסו לשינויים בחוק לגבי הזכאות של נכי צה"ל ועדכון הוראות אגף השיקום. 

You might be interested also

M1117 armored vehicles in Kosovo. Photo: U.S. Embassy Pristina

US donates M1117 armored vehicles to Kosovo's Army

According to the defense minister of Kosovo, it was not the last delivery of the vehicles. The Southeastern European country reportedly intends to purchase weapons from the U.S. under the American military sales program