פרשת הרפז: להסיר הצחנה מעל הקריה

פרשת הרפז: להסיר הצחנה מעל הקריה

בכל יום מתפרסמים גילויים חדשים על מה שמכונה "פרשת הרפז". בכל יום כמעט יש חילופי האשמות בין שר הביטחון אהוד ברק והרמטכ"ל לשעבר גבי אשכנזי. לו היה מדובר בחברה גדולה או אפילו במשרד ממשלתי כלשהו, כל אמצעי החקירה שמופעלים כיום היו מספיקים. אבל כאן המצב שונה לגמרי. כאן מדובר במערכת הביטחון. בלשכת השר ובלשכת הרמטכ"ל.

אמנם חלק מהמעורבים לכאורה כבר לא בתפקיד, אמנם מתנהלת (באיטיות נוראה) חקירה של מבקר המדינה אבל במקרה הזה חקירה כזו ואפילו חקירת משטרה, אינה מספיקה. את הפרשה הזו על כל ההסתעפויות שלה חייב לחקור שרות הביטחון הכללי. למה? כי כאן מדובר באירועים שנוגעים ישירות לביטחון של כולנו.

זה מקרה קלסי לחקירה של השב"כ שצריך לקבל לשם כך את כל הסמכויות. וכשאני אומר כל הסמכויות אני מתכוון כמו בעת שהארגון הזה חקר וחוקר פרשיות חמורות הנוגעות לביטחון המדינה. אם רק חלק מחילופי ההאשמות שעפות באויר בחודשים האחרונים נכון, הרי שמדובר בפרשה בטחונית חמורה. למה? כי אם זה נכון, אפילו בחלקו, הרי שבמקומות הכי רגישים במערכת הביטחון עסקו בהכל חוץ מאשר בביטחון.

אז אחרי "התרגיל המסריח" של סוגיית הבחירות הכלליות, שבמסגרתו הוקמה ממשלת אחדות גדולה, צריך עכשיו ראש הממשלה להתפנות כדי להחליט על חקירה כזו, ממצה, סופית שתסיר את כל סימני השאלה. אם זה לא יעשה, עננת צחנה תישאר תמיד מעל הקריה בתל אביב, גם אם המעורבים לכאורה ב"פרשת הרפז" כבר לא יהיו באף אחת מהלשכות המדוברות.

כדי להסיר את הצחנה לא די במטהר אוויר בדמות דו"ח כזה או אחר של מבקר המדינה. צריך חקירה נוקבת שתרים כל אבן ותפעיל כל אמצעי כדי לחשוף מה באמת קרה. זכותנו כאזרחים לדעת איך מתנהלים ענייני הביטחון שלנו ומגיע לנו לנשום אוויר נקי ללא צחנה.

You might be interested also

Screenshot of the closing session from the OECD conference website 

Annual cyber conference of OECD, led by Israel, comes to an end

In the closing session, the heads of cyber agencies from around the world presented the cyber policies of their countries and expressed their desire to promote multinational cybersecurity cooperation. Israel's Yigal Unna said the ability to become more secure depends directly on the ability of the agencies to work together