אלביט: צבר ההזמנות ברבעון השלישי גדל

החברה הגישה את דו"חות הרבעון השלישי של שנת 2011. מהנתונים עולה כי ההכנסות הסתכמו ב-664 מיליון דולר, מרביתם מפעילות בתחומי מערכות מוטסות ומערכות תקשו"ב

יוסי אקרמן

אלביט מערכות הודיעה על תוצאות פעילותה ברבעון השלישי של 2011 שהסתיים ב- 30 בספטמבר 2011. על פי הנתונים ההכנסות של החברה הסתכמו ברבעון השלישי בכ-664 מיליון דולרים. על פי אלביט, מרבית ההכנסות ברבעון הגיעו מפעילותה בתחומי מערכות תקשו"ב ומערכות מוטסות.

מדו"חות אלביט ניתן ללמוד כי צבר ההזמנות ברבעון גדל ל – 5.7 מיליארד דולרים. 75% מצבר ההזמנות של החברה מיועד ללקוחות מחוץ לישראל. כ- 52% מצבר ההזמנות ליום 30 בספטמבר 2011 מיועד לביצוע ברבעון האחרון של 2011 ובמהלך 2012.

נתוני החברה מצביעים על כך שאלביט השקיעה כ-55.5 מיליון דולרים הושקעו בפיתוח ומחקר ברבעון השלישי של 2011. מדובר על 8.4% מסך ההכנסות של החברה. הרווח הנקי לרבעון מסתכם ב-36.5 מיליון דולרים, לעומת 45.3 מיליון ברבעון המקביל אשתקד.

נשיא אלביט, יוסי אקרמן, אמר כי "תוצאות הפעילות ברבעון מביאות לידי ביטוי מגמה מתמשכת, של צמיחה בצבר, בהכנסות וברווחיות. אנו צופים כי לאורך זמן נמשיך ונמנף הזדמנויות לייעול, לחיסכון בעלויות ולמניעת כפילויות בין החטיבות השונות. בתקופה זו אנו מצליחים לצמוח באזורים עם שיעורי צמיחה כמו דרום אמריקה ואסיה פסיפיק".

You might be interested also

Screenshot from the conference. Clockwise from R to L: moderator Audrey Plonk, Head of the Digital Economy Policy Division of the OECD; Mathias Cormann, OECD Secretary General; Yigal Unna, Director General of the Israel National Cyber Directorate; and Haim Assaraf, Israel's ambassador to the OECD.     

Israel hosts OECD's annual cyber conference for first time 

The three-day online conference whose theme is "Local challenges, global solutions" started today. The secretary general of the organization said the vulnerability most exploited by cyberattackers is lack of cooperation