הכנסת תדון בסכנות בעולם הסייבר

בעקבות קריסת האתרים של דובר צה"ל, השב"כ והמוסד, חברי ועדת החוץ והביטחון ידונו במכלול הסכנות הקיימות בפריצה לאתרים בטחוניים

ועדת החוץ והביטחון של הכנסת תקיים סדרת דיונים מיוחדים, בשל קריסת אתרי האינטרנט של צה"ל וגופי הביטחון אתמול. הוועדה תדון במכלול הסכנות הקיימות בפריצה לאתרים ביטחוניים ותבחן דרכי פעולה הננקטות על ידי המדינה.

אתמול בשעות אחר הצהריים אתרי האינטרנט הממשלתיים וכן אתרים של גופי הביטחון בישראל ובהם אתר דובר צה"ל, השב"כ והמוסד, קרסו. האתרים של גופי הביטחון יושבים על שרת מרכזי אותו מפעילה חברה חיצונית עבור משרד הביטחון.

בתחילה עלה החשד כי מדובר במתקפת האקרים, אולם היום הודיע דובר צה"ל כי מקור הבעיה נבע מתקלה ברכיב איחסון מתוצרת IBM. במהלך הלילה עבדו בממשל זמין עם אנשי IBM על מנת להשיב את הרכיב לפעולה תקינה ומשהצליחו, חזרו האתרים לזמינות.

You might be interested also