"Wi-Fi מבצעי " כתחליף לרשתות הקשר

גדוד התקשוב הצפוני בחן טכנולוגיה חדשה שתאפשר לכוחות שונים לנצל במקביל נקודות קשר בשטח

(צילום: דו"צ)

גדוד  'איילים', גדוד התקשוב הצפוני, בחן לאחרונה את הטכנולוגיה המכונה (ROIP (Radion on ip שתאפשר לספק תקשורת רדיו במקביל לכמה פלוגות - דרך נקודת קשר אחת. כך דווח באתר צה"ל. 

האתר מדווח עוד כי התרגיל הגדודי מהווה הפעם הראשונה שצה"ל בוחן את הטכנולוגיה בקנה מידה רחב. "הטכנולוגיה תספקו לנו נקודות קשר שיכסו שטחים שונים, כך שגדוד לא צריך לדאוג לתחנה האישית שלו, והוא יוכל לרוץ קדימה ופשוט להתחבר לתחנה של כוח אחר", מתאר הסמג"ד רס"ן צחי לוי.

"זה משנה לגמרי את התפישה, כי פתאום יש לגדוד גמישות רבה יותר. גם בזמן ההסתערות, כשהרכב של המפקד נוסע על צלע ההר, הוא יכול להתנתק ולהתחבר לרשתות", הוא מסביר.
 
עד עתה, הקשר היה בנוי לפי מדרגות - נקודת קשר של מפקד גדוד שלחה אותות למפקד חטיבה, חטיבה לאוגדה, וכן הלאה עד שמגיעים למשרדי המטכ"ל בעורף. היתרון בכך היה, שלמעשה, כל מפקד הכיר את חיילי התקשוב שאיתם עבד, מבעוד מועד. לעומת זאת, היתרון המרכזי של השיטה החדשה מהותי במיוחד-היא ממקסמת את המשאבים התקשוביים ביחס לתא שטח.

You might be interested also