תע"א: שיא מכירות רבעוני

התעשייה האווירית מפרסמת את דוחותיה הכספיים לרבעון הראשון של 2014. החברה מציגה היקפי שיא במכירות ועלייה ברווח הגולמי, וזאת לצד ירידה ברווח הנקי ל-9 מיליון דולר ביחס ל-19 ברבעון המקביל אשתקד

התעשייה האווירית (תע"א) פרסמה היום (ד') את דוחותיה הכספיים המאוחדים לרבעון שהסתיים ביום 31 במרץ 2014. החברה מציגה היקפי שיא במכירות ועלייה ברווח הגולמי, וזאת לצד החולשה בפעילות תחזוקת מטוסים והסבות מטוסי נוסעים לתצורת מטען.

תע"א מדווחת על שיא מכירות רבעוני של 979 מיליון דולר (לעומת 849 ברבעון המקביל אשתקד) – עליה של 15% בהיקף המכירות. עיקר הגידול במכירות ברבעון הראשון נובע מצמיחה בחטיבות הצבאיות של החברה - חטיבת מערכות טילים וחלל, חטיבת כלי טיס צבאיים ואלתא. מכירות החטיבות הצבאיות ברבעון הראשון הסתכמו ב-735 מיליון דולר בהשוואה ל-615 ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 20%.

הרווח הגולמי ברבעון הראשון הסתכם ב-131 מיליון דולר (שיעור רווחיות גולמית של 13.4%) בהשוואה ל-122 מיליון דולר (שיעור רווחיות גולמית של 14.4%) ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-9 מיליון דולר. הירידה בשיעור הרווחיות הגולמית נובעת מהיחלשות שע"ח של הדולר ביחס לשקל, ממעבר להפסד גולמי בחטיבת בדק מטוסים כתוצאה מהקיפאון בתחום הסבות המטוסים וההאטה בתחום התחזוקה (MRO)ומדחיית הכרה ברווחים בגין פרוייקטי פיתוח בשלבי ביצוע מוקדמים שנרשמו לפי שיטת מרווח אפס.

במקביל, התעשייה האווירית מדווחת על ירידה ברווח הנקי ל-9 מיליון דולר ביחס ל-19 ברבעון המקביל אשתקד בעיקר בגין עליה בהוצאות מו"פ, שיווק ומכירה ומס.

נתח המכירות ליצוא ברבעון הראשון עמד על 78% (לישראל 22%), בהשוואה ל- 79% ברבעון המקביל אשתקד. המכירות לשוק הצבאי ברבעון הראשון הסתכמו ב-721 מיליון דולר, גידול של 17% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. נתח המכירות לשוק הצבאי ברבעון הראשון עמד על 74% (לשוק האזרחי 26%) בהשוואה ל- 72% ברבעון המקביל אשתקד. הגידול במכירות לשוק הצבאי מיוחס בעיקר לעלייה בהכנסות בתחום כלי הטיס הבלתי מאויישים, מכלולים תעופתיים צבאיים, מוצרי אלקטרוניקה צבאית ומערכות הגנה.

צבר ההזמנות לסוף הרבעון הנוכחי הסתכם בסך של 9.8 מיליארד דולר (מתוכו 2.4 מיליארד למכירה בשנת 2014), בהשוואה לצבר בסך של 10 מיליארד דולר בסוף 2013. הירידה בצבר ההזמנות מיוחסת ברובה לרישום שמרני של התקשרויות בפעילות תחזוקת מנועים (MRO) בחטיבת בדק מטוסים, על רקע האטה בשוק התעופה האזרחית. הצבר מבטיח כ-2.7 שנות פעילות. 83.5% מצבר ההזמנות מיועד למכירה ללקוחות בחו"ל. צבר ההזמנות מורכב ממגוון מוצרים ומלקוחות בפיזור גיאוגרפי רחב.

יוסי וייס, מנכ"ל החברה מסר כי "האתגרים העסקיים עימם מתמודדת החברה, הופכים את המציאות העסקית למורכבת מתמיד. בין היתר, אנו ניצבים בפני עיכוב תשלומים של משרד הביטחון ובפני דחייה בביצוע התקשרויות חדשות. אלו הם חלק מהגורמים לתזרים השלילי שחווינו ברבעון הראשון. שוק התעופה האזרחית עדיין נתון בהאטה, מה שמוביל לפגיעה בתוצאות הפעילות בתחום זה. למרות זאת, ממשיכה התעשייה האווירית לשמור על צבר ההזמנות שלה ולהציג מבנה מאזן חזק ונזילות מרשימה, שבאו לידי ביטוי לאחרונה באשרור דירוגי האשראי המקומי והבינלאומי של החברה ע"י S&P (AA/stable ו- BBB/stable, בהתאמה).

"במהלך הרבעון הראשון של 2014 שיגרה התעשייה האווירית לחלל את אופק 10- לווין תצפית מכ"מי מתקדם מסוגו, וביצעה ניסוי נוסף מוצלח במיוחד במערכת חץ 3. החברה ממשיכה לשקוד על פיתוחם ומכירתם של פתרונות טכנולוגיים מובילים ולחזק את פעילותה בשווקי היעד", סיכם וייס.

"התעשייה האווירית ממשיכה להתמודד עם שווקים מאתגרים ומורכבים בהם מתרחבים הצמצומים בתקציבי הביטחון בארץ ובעולם. זאת יחד עם שער החליפין הנמוך של הדולר, המשפיע עלינו רבות בהיותנו חברה ממוקדת ייצוא, שכ-80% ממכירותיה הינן מחוץ לישראל", מסר רפי מאור, יו"ר הדירקטוריון. "למרות ששנת 2014 מסתמנת, כפי שצפינו, כמאתגרת, אנו מסכמים את הרבעון הראשון עם עליה בהכנסות, בעיקר ממכירות לשוק הצבאי-בטחוני ועם גידול משמעותי בהשקעה במו"פ, הנובע מגידול במשאבים שהחברה מפנה לפעילות זו ממקורות עצמאיים. גידול זה משקף את התפיסה האסטרטגית של השקעה מתמשכת בפיתוח חדשנות וטכנולוגיות מתקדמות, המהוות את ליבת הפעילות של התעשייה האווירית ואת הבסיס להמשך צמיחתה".

You might be interested also