שנה מאתגרת לגילת רשתות לוויין

על בסיס non-GAAP, רשמה החברה ברבעון הרביעי של 2013 הפסד תפעולי של 0.1 מיליון דולר. יחד עם זאת, צבר ההזמנות של החברה יותר מהוכפל ל- 228 מיליון דולר בתחילת 2014 בהשוואה ל - 98.9 מיליון דולר בתחילת 2013

הכנסותיה של גילת ברבעון הרביעי של 2013 הסתכמו ב-55.7 מיליון דולר, בהשוואה ל-76.5 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2012. ההכנסות לשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2013 הסתכמו ב-234.9 מיליון דולר בהשוואה ל-271.6 מיליון דולר לשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2012.

על בסיס non-GAAP (רווח שאינו כולל הוצאות שאינן במזומן), רשמה החברה ברבעון הרביעי של 2013 הפסד תפעולי של 0.1 מיליון דולר, בהשוואה לרווח תפעולי של 5.6 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2012. הרווח התפעולי ב- 2013 הסתכם ב- 4.4 מיליון דולר בהשוואה לרווח תפעולי של 19.1 מיליון דולר ב- 2012.

על בסיס non-GAAP ההפסד הנקי הסתכם ברבעון הרביעי של 2013 ב- 1.0 מיליון דולר או 2 סנט למניה בדילול מלא, בהשוואה לרווח נקי של 6.6 מיליון דולר או 15 סנט למניה בדילול מלא ברבעון הרביעי של 2012. ההפסד הנקי על בסיס non-GAAP ב- 2013 הסתכם ב- 1.1 מיליון דולר בהשוואה לרווח נקי של 17.6 מיליון דולר ב- 2012.

ברבעון הרביעי של 2013 הסתכם ה-EBITDA של גילת ב-2.5 מיליון דולר, בהשוואה ל-8.9 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2012. בשנת 2013 כולה הסתכם ה-EBITDA של גילת ב-16.3 מיליון דולר בהשוואה ל-30.7 מיליון דולר בשנת 2012.

"שנת 2013 היתה שנה מאתגרת עבור גילת", אמר ארז ענתבי, מנכ"ל גילת. "במבט לעתיד, המשכנו בייעול החברה ומבנה ההוצאות. אנחנו נכנסים לשנת 2014 עם מאזן בריא, קופת מזומנים איתנה וצבר הזמנות יותר מכפול ביחס לצבר ההזמנות בתחילת 2013. נוסף על כך, מיצבנו עצמנו בהצלחה בשווקים צומחים בהם קיימות הזדמנויות עסקיות עבורנו".

הכרזות בולטות של גילת ב-2013 :

• גילת משיקה את CellEdge, פתרון חדשני של תחנת בסיס סלולארית קטנה המחוברת בלווין ומיועדת עבור איזורי פריפריה מרוחקים

• טאיקום משיקה שירותי אינטרנט מהיר באמצעות פתרונות התקשורת הלוויינית של גילת • גילת רשתות לוויין וגילת סאטקום זכו במכרז של החשב הכללי במשרד האוצר בישראל לאספקת שרותי תקשורת לווינית נייחת

• גילת זכתה בפרויקט פיטל בפרו בשווי 30 מיליון דולר

• גילת זכתה בפרויקט בשווי 99 מיליון דולר ממשרד המידע הטכנולוגי של קולומביה

• גילת מדווחת על השלמת מכירת החברה הבת Spacenet

You might be interested also