שירות חובה - 32 חודשים

הוועדה המיוחדת לשוויון בנטל הגיע הבוקר (שני) לישורת האחרונה בדיון מרתוני ורווי מתחים לקראת אישור הצעת החוק בקריאה שנייה ושלישית. בדיון היום אושר כי משך שירות יקוצר הגברים בארבע חודשים. במקביל חברי הוועדה התנגדו לסעיף בהצעת החוק בדבר לקיצור משך שירות הנשים בצה"ל.

ראש חטיבת תכנון כוח אדם בצה"ל, תא"ל גדי אגמון טען כי כל ההסדרים שהציג צה"ל במסגרת הצעת החוק דיברו על תהליך שלם שמתייחס למכלול של דברים ובכלל זה לקיצור משך שירות הגברים במקביל להארכת משך שירות הנשים וגיוס תלמידי הישיבות.

סוגיה נוספת שהובילה להתנצחות בין חברי הכנסת עסקה בשאלה האם להאריך את משך שירות חיילי ישיבות ההסדר בחודש נוסף. ח"כ אלעזר שטרן (התנועה) שתמך ברעיון להאריך את משך שירות ישיבות ההסדר, תקף בעניין זה את ח"כ מוטי יוגב (הבית היהודי), שהתנגד להצעה וטען כי הוא מסלף את נתוני הצבא ובטיעוניו הוא למעשה משקר. ח"כ יוגב לא נשאר חייב כשהוא תקף חזרה תוך שהוא מציין כי גם ילדיו של ח"כ שטרן שירתו במסגרת ישיבות ההסדר בניגוד לדעתו.

מרכיב מרכזי בהצעת החוק שעלה היום לדיון מתייחס למכסות הגיוס אותן ידרשו תלמידי הישיבות החרדיות למלא בכל שנה ושנה. במידה ויעדים אלו לא יתממשו יופעלו סנקציות, כלכליות או פליליות כנגד על תלמידי הישיבות. במהלך הדיון ביקשו חברי הכנסת החרדים מש"ס ויהדות התורה להגדיר כי תלמידי ישיבות ההסדר שמתגייסים לצה"ל יוגדרו כחלק מיעדי הגיוס של הישיבות החרדיות.

לטענת חברי הכנסת החרדים, אין למעשה הבדל בין מי שמתגייס לצה"ל דרך ישיבות ההסדר לבין אלו שתורתם אומנותם, פרט לסוג כיפה שהם חובשים. על סוגיה זו הוחלט לקיים התייעצות ולהציע פתרונות שיעלה בדיון הבא.

You might be interested also

Screenshot from the conference. Clockwise from R to L: moderator Audrey Plonk, Head of the Digital Economy Policy Division of the OECD; Mathias Cormann, OECD Secretary General; Yigal Unna, Director General of the Israel National Cyber Directorate; and Haim Assaraf, Israel's ambassador to the OECD.     

Israel hosts OECD's annual cyber conference for first time 

The three-day online conference whose theme is "Local challenges, global solutions" started today. The secretary general of the organization said the vulnerability most exploited by cyberattackers is lack of cooperation