שינויים אירגוניים במשטרת ישראל

הוחלט כי בקרוב יתבצעו מספר שינויים במבנה הארגון

אמש במסגרת טקס הענקת מינויים ודרגות לסגל הפיקוד החדש של משטרת ישראל, הוחלט כי במסגרת החלפת התפקידים בצמרת יבוצעו גם מספר שינויים אירגוניים.

כחלק מהמהלך, המחוז הצפוני של המשטרה יחולק בקרוב לשני מחוזות נפרדים: מחוז צפון ומחוז חוף, זאת על מנת לחזק את יכולותיהן של יחידות המשטרה בצפון הארץ ולאפשר התמודדות מיטבית עם אתגרים ומשימות. במשטרה סבורים כי כך מתן השירות יהיה אפקטיבי לאזרחים והתושבים, הטיפול באירועי תגובה יהיה מיידי ויעשה באופן שוויוני יותר.

כמו כן, הוחלט על איחוד אגף קהילה ומשטרה (אק"מ) עם אגף המבצעים, ויצירת אגף אחד, חזק ומשמעותי, המשלב את התחום המבצעי לצד השירות לקהילה, באופן שיעצים את ערך ההתנדבות.

בנוסף, מתוך הכרה במתנדבים כמכפילי כוח, יורחב מערך השיטור הקהילתי ויושם דגש על בנייתן, פיתוחן והרחבתן של יחידות השטח ביישובי מגזרי מיעוטים.

You might be interested also

Photo: Israel Police

Stabbing attack in Jerusalem

A terrorist (a 17-year-old Palestinian) entered a shop on Jaffa Street in Jerusalem, near the Central Bus Station, and started to stab two citizens