שומרי הסף – ראשי שב"כ מדברים

ספרו של דרור מורה נכנס לקרביים של אחד הארגונים החשאיים ביותר של ישראל

קשה לדמיין שישה ראשי מוסד לשעבר אשר יופגשו ביחד לראיונות עיתונאיים-תקשורתיים ויבקרו בפומבי את המדיניות של ממשלת ישראל בתקופתם או בתקופה אחרת. גם שישה ראשי אמ"ן שונים באישיותם לא יימצאו תוקפים מדיניות ישראלית. ועל כן יש הישג מקצועי נדיר שהביא דרור מורה למסך הטלוויזיה ועתה לגרסה כתובה בספר את דברם של שישה ראשי שב"כ.

ששת המפקדים של גוף ביטחון הפנים החשאי של ישראל – אברהם שלום, יעקב פרי, כרמי גילון, עמי איילון , אבי דיכטר ויובל דיסקין – הובילו מאבק בטרור הפלסטיני משנות השמונים עד היום. לכל אחד מהם רקע אישי שונה, מיליד וינה של ימי האנשלוס, אברהם שלום, עד יליד קיבוץ ולוחם קומנדו ימי כמו עמי איילון. בכל זאת מצליחים כל הששה לשתף בתובנה לגבי הסכסוך הישראלי-פלסטיני, כי יש מגבלות לכח וכי הנוכחות שלנו בשטחים בהיקף הקיים היא על זמן שאול. נדרש פתרון מדיני בהקמת מדינה פלסטינית. פרי ודיכטר תולים בערפאת את האשמה בכישלון התהליך המדיני. דיסקין מבקר את הטיפול בהתנתקות.

אחד הנושאים שזוכים לשאלות רבות מהמדובב, דרור מורה, החקירות והעינויים. כולם, ממש פה אחד, מכחישים בצורה מוחלטת קיומם של עינויים, מבליטים מאד את השינויים בסדרי החקירות בעקבות הגברת הפיקוח המשפטי הפנימי בארגון ומעורבות פרקליטות המדינה. אחרי הכל, צריך לזכור, אומרים שם, "כי מדובר בפעולות לסיכול טרור ולא בחוג ליוגה"... קשה להאמין למקרא דבריו (ובסרט, למשמע דבריו) של אברהם שלום, ראש השב"כ הוותיק מבין הששה, שהלך השבוע לעולמו בן 86, "אנחנו הופכים לכובשים מקצועיים ומזה נובעת התנהגות מאד מסוכנת, שהופכת חלק מהאופי. ההתחלה היתה שונה מאד, ב-1967 קבלו אותנו תושבי הגדה כמי ששחררו אותם מכובש ירדני, שהיה יותר אכזרי מאתנו".

בספר שישה פרקים בהתאם לכל אחד מראשי השב"כ שנזכרו לעיל, אך הוא ערוך כרב שיח בכל פרק, תוך דגש לתקופתו של הראש. כך בולט בתקופתו של דיסקין, המאמץ של מהפכת המידע. אצל כרמי גילון – הבדידות שאחרי ההתפטרות עם נטילת האחריות להתרשלות באבטחת רוה"מ רבין. יעקב פרי, אשר פעל לשיקום הארגון אחרי פרשת קו 300, התלבט איך לנהוג במפקדים שנחונו אז והאכזבה שהיתה לו מתגובתם כלפיו. ספר חשוב למי שמבקש להתחקות אחר שורשי המודיעין המסכל הישראלי לדורותיו.

You might be interested also