שוויון בנטל לא יהיה, חייבים שוויון בשרות

שוויון בנטל לא יהיה, חייבים שוויון בשרות

הסיסמא של "שוויון בנטל" נתקבלה בציבור הן כסיסמת בחירות והן כאידיאולוגיה מוצדקת. כדאי וחשוב לדייק במינוחים היות והם יוצרים מערכת ציפיות אצל גורמים שונים.

אין שוויון כמעט בשום דבר בחיים בטח שלא בנטל השרות הצבאי המוטל על משרתי החובה. הרי ברור שפקיד בקריה אינו נושא בנטל זהה לחייל חי"ר או טנקיסט בגדוד. זה שירותו קל, נמשך במרבית המקרים בשעות מוגדרות של תשע עד חמש ובסופי שבוע הוא בבית בעוד שחברו הלוחם משועבד לצבא בכל שעות היום והלילה, ממעט לצאת הביתה לחופשות וכל כולו משרת את המשימות המוטלות עליו. זה מסכן את חייו וזה בטוח במשרדו ועדיין אנו אומרים שקיים שוויון ביניהם, שניהם מקיימים את חוק שרות הביטחון, שניהם משרתים במשך זמן זהה של שלוש שנים ושניהם תורמים לצבא כפי שיכולתם עפ"י קביעת המערכת.

לא דומה הדבר להצעת החוק שנועדה להסדיר את מעמדם של בני הישיבות. בני הישיבות אינן מוכנים שהמערכת תקבע להם את מסגרת השרות היות והם מאמינים שתלמודם תורם לעם ישראל. איני נכנס לדיון על אמיתות הטענה או שלילתה, הנקודה המרכזית היא שבני הישיבות קובעים בפועל וגם רוצים לקבוע בעתיד את מסגרת השרות המתאימה להם בעוד אחיהם שאינן בני ישיבות מרכינים ראש מול הריבון ומבינים שהמערכת היא שתקבע את אופי שרותם.

אם בני הישיבות החרדיות מדירים עצמם מהמדינה כבר שישים שנה (אף שהם יודעים היטב למצות את זכויותיהם כמו קבלת תשלומי ביטוח לאומי, קבלת קצבאות שונות ומיצוי באחוזים גבוהים של מס הכנסה שלילי) הרי בני ישיבות ההסדר שייכים לכאורה לחלק אחר בעם שאינו מדיר עצמו אידיאולוגית מהמדינה ברמת המעורבות שלהם בחיי החברה, בנכונות שלהם להיות משולבים באוכלוסייה הכללית במקומות עבודה, מגורים והשכלה.

הפער הזה מעלה שוב הפעם את חוסר נכונותם של תלמידי ישיבות ההסדר לשאת בנטל ואת הלהטוטים המילוליים שעושים מנהיגיהם והכל כדי להכשיר את התופעה השלילית הזו שלהערכתי רבים מהם יודעים עליה ומכירים בה אבל מעדיפים לעצום עיין ולהתעלם ממנה בעיקר בגלל נוחותם האישית. דבר ידוע הוא ויש על כך עדויות רבות כי רבים מתלמידי ישיבות ההסדר מנצלים את משך השהייה הארוך שלהם בישיבה לקידום עצמי, בין בהכנה לבחינות פסיכוטכניות לקראת הלימודים באוניברסיטה, בין בלימודים באוניברסיטה עצמה, בין בעבודות שונות שפרנסה לצדם היות וחלק מהם מקימים משפחות וצריכים להתפרנס.

כל התופעות האלו ידועות וברות בדיקה פשוטה, אבל גם רבני הישיבות באקט בלתי מוסרי בעליל מתעלמים ממנה לא מקיימים בדיקת נוכחות יומית, מעלימים עיין בשימוש בזמן המוקצב ללימוד תורה לעשייה אחרת ובפועל משתפים פעולה בעבירה. כנראה שהשכר המשתלם בגין כל תלמיד בין ממשרד החינוך ובין מהמערכת הצבאית מסלף גם חכמים וגם צדיקים. השאלה הזו צריכה להיות מופנית במקביל לצבא שיכול וצריך היה לבצע בדיקה של נוכחות במוסדות שרשמית כפופים אליו.

בדיוק כפי שכל שליש מדווח ברמה יומית למפקדה הממונה על מצבת החיילים ביחידה ככה הייתה חובתו של הצבא לדרוש דיווח דומה, לבקר אותו ואם תתגלה חלילה הטיה בדיווח להעמיד לדין את האחראים. אבל הצבא מתחבא מאחורי המערכת הפוליטית שאומרת לו בקריצת ענין לבל יעשה "בלגנים" כי "בלגנים" ירעידו את הפוליטיקאים שתומכים במסלול ההסדר והרעד הזה יתורגם למסכת לחצים על השלטון באשר הוא.

ככה, מאינטרסים כספיים, מכשל ערכים ומשיקולים פוליטיים אנו מקבלים שנה ועוד שנה את חוסר השוויון. אלמלא בג"צ שפסל את חוק טל, מן הסתם "הישרא-בלופ" הזה היה ממשיך שנים. עכשיו נעשה ניסיון אמיתי לטפל בבעיה. אלא שהטיפול בבעיה הוביל להנצחת הבעיה כאשר מנחמים אותנו שאומנם שוויון בנטל לא יהיה בצבא אבל לפחות "נרוויח" עוד כמה עשרות אלפי חרדים כגורמים יצרניים למדינה.

איני מזלזל בזה אבל זוהי לא הייתה מטרת החוק במקור. הרצון המקורי היה לטפל בתופעת ההשתמטות מהצבא ועתה בעקבות החוק החדש יונצח המצב והפעם בחסות חוק. העוול הזועק לשמים הוא הפשרה שנעשתה עם תלמידי ישיבות ההסדר, היום הם משרתים 16 חודש בצבא ובעקבות החוק הם יתרמו חודש נוסף לעם ישראל זו בדיחה עצובה ורק הקלון הנלווה אליה יכול אולי לעמעמם במעט את העוול.

אמר נכון פרשן הטלוויזיה רביב דרוקר, בעוד שהחרדים חיים סגורים בעולמם ורובם נולדו למצב אבסורדי של שאיבת זכויות מהמדינה ללא כל מטלות, תלמידי ההסדר ומשפחותיהם מחוברים למדינה. החרדים לא חשים שום קושי גם בזלזול העמוק שמופגן כלפיהם בעניין זה אבל תלמידי ישיבות ההסדר חשופים לביקורת וגם נפגעים ממנה. המשך השרות המקוצר של תלמידי ישיבות ההסדר הוא בושה ועוול הצועקים לשמיים וראוי היה שיבוטל לאלתר.

You might be interested also

The ballistic missile interception test last week. Photo: U.S. Navy

During exercise, US Navy intercepts missile in space 

The test was carried out as part of the Shield 2021 exercise with the participation of 15 ships and planes from various countries. There was also a scenario of tracking both enemy planes and missile threats at the same time