צד גימ"ל, חייו ומותו של יוסי גנוסר

אפשר לקיים "משפט חוזר" באמצעות ספר, כך מטהר רון מיברג את דמותו של יוסי גנוסר בזכרון הקולקטיבי הישראלי

יוסי גנוסר, איש מרתק, בעל זכויות רבות בביטחון המדינה, מבכירי שב"כ, נצרב בתודעה הציבורית בארץ בשל חלקו בחקירת פרשת "קו 300". מעורבותו זו מנעה ממנו לימים להתמנות לתפקיד כלשהו במערכת הממלכתית והציבורית. אוסף הישגיו הביטחוניים המרשימים לא עמד לו, לעומת רבים מחבריו, שהשתבחו בקריירת העבר שלהם ותפסו עמדות בכירות במשק ובחברה.

הישגיו המקצועיים בשב"כ היו מהבולטים ביותר. שם, בין היתר, הוביל את תורת הפוליגרף המודרני. בגרסה העברית של ספר שיצא עתה מעריך רון מיברג כי אילו הייתה "פרשת קו 300" נחשפת ומגיעה לידיעת הציבור בישראל בשנת 2014, כל המסה הקריטית שלה לא הייתה נרשמת אף לא כאדווה קלה על פני המים.

כאשר נחשפה ב–1986 איימה הפרשה לפרום את המדינה. דרישת המערכת המשפטית לחקור עד תום את כל המעורבים פוררה את השב"כ, והקימה איש על אחיו. בשונה מרבים מחבריו בוגרי שב"כ הפך גנוסר לאחד הפטריוטים הישראלים הגדולים ועמל ללא לאות ומתוך אמונה עמוקה בתהליך השלום מתחילתו החשאית ב–1985 ועד מותו ב–2004.

גנוסר, אב שכול , אשר בנו שחר נפל בעזה, עמד על כך שדבקותו במאמצי השלום הם מעבר לכאב האישי הנורא. הספר הוא גרסתו של גנוסר שהופקדה בידי המחבר וראתה אור רק לאחר מותו. זהו מונולוג של נאשם-שלא-עמד לדין, אך נתן את הדין. בנוסף לדבריו של יוסי ארג המחבר עשרות עדויות המשלימות את התמונה שהציג גנוסר ומחזקות אותה. ניתוח-בדיעבד מרתק של אחד האירועים המעצבים את הביטחון הישראלי – "קו 300" – ושל אדם רב-פעלים כריזמטי, יוסי גנוסר, שלא מיצה את יכולתו לטובת העם כיוון שנפטר באמצע חייו.

צד גימ"ל, חייו ומותו של יוסי גנוסר מאת רון מיברג, הוצאת כנרת-זמורה-ביתן, 2014

You might be interested also

Photo: Haim Zach, GPO

Prime Minister Naftali Bennett with the head of the Mossad, David Barnea

The Mossad is hoping for a little quiet as new era dawns

Why did the interview given by Yossi Cohen to Ilana Dayan spark anger? Will the Mossad carry out fewer "daring operations" under Barnea? And who is expected to be selected soon as the next head of the ISA? A column by Amir Rapaport