סינגפור 2014: חיל האוויר הסינגפורי מציג מערכות

בסלון האווירי בסינגפור מוצגות מערכות הנמצאות בשימוש חיל האוויר הסינגפורי

חיל האוויר הסינגפורי מציג בסלון האווירי של סינגפור בגאווה מערכות לחימה שנמצאות ברשותו.

מתחם חיל האוויר הסינגפורי בתערוכה מציג מערכות מארה"ב, שסיפקה לסינגפור מטוסים כמו אף 16, הרקולס וכלי טיס נוספים.

קצינים סינגפורים מציגים בתערוכה את הכלים השונים, כאשר בתיאור הכלים לא כתוב מה ארץ הייצור.

כך מוצגת בתערוכה מערכת להגנה מפני טילים. המערכת כוללת רכב מכמ ומשגר ולפי הסינגפורים הטווח היעיל שלה הוא 15 ק"מ. מטוס מנהלים ענק שמוצג אף הוא לראווה מתואר כמטוס ביון בעל מערכות מכ"מ.

הסינגפורים מציגים בפעם הראשונה מערכת הגנה מגד מטוסים ads. כמו כן, מוצגים שני כלי טיס בלתי מאוישים בשירות חיל האוויר הסינגפורי.

You might be interested also