ניצוץ הסייבר בבאר שבע

EMC, JVP ו- BGN הודיעו על הקמת CyberSpark Industry Initiative. ארגון החדש, ללא מטרות רווח, יפעל לקידום בינלאומי של מרכז הסייבר, הפועל במסגרת פארק ההייטק של באר שבע

רוני זהבי, מנכ"ל CyberSpark

קרן ההון סיכון JVP ו– BGN Technologies (חברת הטכנולוגיות של אוניברסיטת בן-גוריון) הודיעו היום על הקמת CyberSpark Industry Initiative. הארגון החדש, ללא מטרות רווח, יפעל לקידום בינלאומי של מרכז הסייבר, הפועל במסגרת פארק ההייטק של באר שבע. ההשקה תתקיים בבאר שבע, ב-16 בספטמבר, בהשתתפות בכירים מתעשיית ההייטק, מהמגזר הממשלתי, הצבאי והציבורי.

לתפקיד מנכ"ל הארגון מונה רוני זהבי, יזם הייטק ובעבר טייס בחיל האוויר. מועצת המנהלים בארגון תורכב מנציגי החברות המייסדות ובנוסף תוקם מועצה ציבורית שתורכב מדמויות מפתח במשק הישראלי, בתחומי החינוך, הממשל, האקדמיה, התרבות והטכנולוגיה.

CyberSpark Industry Initiative ישמש גוף מרכז לפעולה משותפת ומתואמת של תעשיית הסייבר, מול גורמי ממשלה, צבא, ציבור ואקדמיה. הארגון יקדם תכנית עבודה רב- שנתית, אשר תמנף את הפוטנציאל העסקי המשמעותי בתחום הסייבר הגלום באזור, תוך שימת דגש על שיתופי ידע ויכולות. בין היתר יפעל הארגון למיתוג ושיווק האזור כמרכז סייבר עולמי, יעודד פיתוח מחקרים אקדמיים בשת"פ עם התעשייה, יתמוך בפיתוח תכניות לגיוס ופיתוח הון אנושי בתחום ותכניות תמריצים לעידוד הגעתן של חברות נוספות לאזור, בינלאומיות וישראליות.

רוני זהבי, מנכ"ל :CyberSpark Industry Initiative "נפעל בשני מישורים: האחד, הבאת חברות ישראליות ובינלאומיות מובילות נוספות לנגב וביסוס תשתית תעשייתית רחבה ומגוונת. השני, בניית מומחיות סייבר לאומית בספקטרום רחב יותר, החל מתמיכה בחינוך הטכנולוגי בתחום הסייבר בבתי הספר, דרך פיתוח מסלולי הכשרה מקצועית ועד פיתוח מסלולים באקדמיה, בהתאמה לדרישות התעשייה. כמו כן, נפעל בדרכים מגוונות לפיתוח סביבת עבודה מתאימה שתכלול הקמת עיר חכמה (smart city), מערך שירותים נלווים וביסוס תשתיות מתקדמות שיהוו כר פורה להגשמת חזון הנגב כמרכז הסייבר העולמי".

EMC, קרן ההון סיכון JVP ו- BGN Technologies, מהוות את הגרעין הראשוני של החברות במרכז הסייבר בבאר שבע. בהמשך יצטרפו אליהן, במסגרת החברה החדשה, חברות נוספות העוסקות בתחום הסייבר, אשר יקימו פעילות בפארק ההייטק בבאר שבע ובאזורים אחרים בדרום הארץ.

ד"ר ארנה ברי, סגנית נשיא ב EMC Corporation ומנהלת תחום החדשנות והצמיחה במרכזי המצוינות ב EMEA ובארה"ב: "לאחר כברת דרך שעשינו כחלוצים בתהליך פיתוחה של באר שבע כזירת הייטק וסייבר בינלאומית, ברור לנו כי מימוש החזון ומעבר ממילים למעשים, דורש מעורבות גבוהה ופעילה של התעשייה המקומית והבינלאומית העוסקת בתחום. מדובר במשימה מורכבת ורגישה שמשלבת גופים בעלי אינטרסים וצרכים שונים שיש לתאם ביניהם ולוודא עשייה והתקדמות משמעותית בשטח. הקמת הארגון המשותף לגופי תעשייה, היא מהלך מתבקש ליישומה של תכנית אופרטיבית לקידום קריית הסייבר בבאר שבע".

יואב צרויה, שותף JVP Cyber Labs: "בשנה האחרונה אנו חווים תנופת יזמות וחדשנות מדהימה בתחום, במהלכה השקענו בארבע חברות סייבר חדשניות בבאר שבע. לבאר שבע בפרט, והדרום בכלל, פוטנציאל עצום להפוך למרכז מצוינות עולמי, המשלב בין חברות רב לאומיות גדולות, סטארטאפים, אקדמיה ומחויבות ממשלתית משמעותית. עם זאת, כדי לממש את מלוא הפוטנציאל, יש צורך בסנכרון משמעותי בין הגופים השונים, לייצר חזון ותשתית רעיונית וביצועית משותפת, ולרכז מאמצים שיאפשרו פריצות דרך לכלל הגופים הפועלים ולמנוע ניגוד עניינים, ככל האפשר. לשם כך , הקמנו את הארגון ביחד עם שותפינו לחזון."

נטע כהן, מנכ"ל BGN Technologies: "אוניברסיטת בן-גוריון היא גוף פעיל ומשמעותי מאוד בפיתוח הנגב. אנו פועלים כדי לייצר ביחד את מירב שיתופי הפעולה בין הגורמים העסקיים, הממשלתיים, האקדמיה והצבא. שיתוף הפעולה מתרחב והולך, והקמת הארגון היא רובד נוסף של שיתוף פעולה כזה, המחזק את תנופת ההתפתחות המהירה של האזור".

You might be interested also

BIGSTOCK: Copyright: World Image

US congressmen against biometric identification technologies 

Democratic lawmakers submitted a bill calling for the prohibition of the use of these technologies by federal agencies. There is fierce debate in the U.S. over the accuracy of these tools, including accusations of racial bias and the damage caused as a result of it