מתקדמים לקראת הפרטת תעש

רשות החברות הממשלתיות תפרסם מודעה לקבלת הצעות מקדמיות לרכישת התעשייה הצבאית

הפרטת התעשייה הצבאית מתקדמת. רשות החברות הממשלתיות נערכת לפרסום מודעה המבקשת ממשקיעים פרטיים הצעות מקדמיות לרכישת התעשייה הצבאית. לקראת פרסום המודעה מנהל רשות חברות אורי יוגב וצוותו ביקרו בתעשייה הצבאית ברמת השרון ונפגשו עם ראשי החברה היו"ר והמנכ"ל אלוף (מיל') אודי אדם ואבי פלדר שהציגו את מערכות הנשק והטכנולוגיות המתקדמות שפותחו בתעש בשנים האחרונות.

מנהל רשות החברות הממשלתיות אורי יוגב ציין כי התוכנית להפרטת התעש מתקדמת כמתוכנן. רשות החברות תפרסם בתחילת שנת 2015 מודעה פומבית המעדכנת משקיעים פרטיים על תחילת הליך הפרטת התעשייה הצבאית ותהליך קבלת הצעות מקדמיות שיועברו לבחינת רשות החברות ומשרד הביטחון לאישור ראשוני של המעוניינים אשר יאושר להם להיכנס לחדרי המידע שיפתחו בעוד מספר חודשים. אורי יוגב הוסיף כי "לאחר שנים ארוכות, אנו מתקדמים בתהליך למכירת התעשייה הצבאית - כחברה אטרקטיבית לרוכשים, עם טכנולוגיות ביטחוניות מתקדמות ופוטנציאל עסקי של היי-טק ביטחוני מותאם לצרכים של צבאות מתקדמים בעולם".

יו"ר תעש, אלוף (מיל') אודי אדם ציין כי הפרטת התעשייה הצבאית מצויה באל - חזור והחברה מתכוונת לתאריך היעד ולפיו בשנת 2016 תעש מערכות תפעל כחברה ביטחונית עסקית בבעלות פרטית, שתתמקד בתחומי ליבה בהם יש לחברה מובילות טכנולוגית מותאמת לשוק דינאמי ומשתנה.
"המטרה של החברה למקסם את ערכה של החברה והחברה ממשיכה לפעול הגדלת צבר ההזמנות והמשך הפיתוח של מערכות לחימה וטכנולוגיות מתקדמות", אמר אדם. 

מנכ"ל תעש אבי פלדר ציין כי תעש פועלת בשני ראשים – קידום תהליך ההפרטה והגדלת צבר ההזמנות שעומד כיום על 8 מיליארד שקלים. פלדר ציין כי בשנים האחרונות תעש היא חברה שמתמחה בייצור מערכות נשק והנדסת מערכת ומתמקדת כיום בנשק חכם ומדוייק. 80% ממערכות הנשק שנמכרות היום פותחו בחברה בשנים האחרונות. בחודשים אחרונים תעש נערכת במבנה ארגוני חדש המותאם למצבת כח האדם המוקטן של החברה. ראשי החברה מסרו כי תהליך פרישת העובדים מתבצע כמתוכנן כאשר בכל חודש פורשים מהחברה כ- 100 עובדים כאשר עד סוף שנת 2014 יפרשו מהחברה כ- 700 עובדים בתהליך פרישה מסודר.

כזכור, ממשלת ישראל אישרה את הפרטת התעשייה הצבאית בחודש דצמבר 2013. האישור ניתן בהמשך למתווה העקרוני שאושרה בועדת שרים לעינייני הפרטה בסוף חודש נובמבר (27.11.13). על פי מתווה ההפרטה תעש תופרט כמקשה אחת למעט הפעילות המסווגת שתישאר בידי המדינה. מתווה ההפרטה מגדיר את המחויבות העמוקה של ממשלת ישראל לתעשייה הצבאית גם לאחר ההפרטה. המתווה קובע כי משרד הביטחון מתחייב לבצע רכש שנתי רחב היקף מתעש עד לשנת 2018 בהיקף כספי של 550 מיליון שקל בשנה בהתאם לפירוט שנקבע במתווה ההפרטה. ממשלת ישראל הכריזה על צו אינטרסים חיוניים בחברה המחייב את הבטחת קיומם של תחומי הפעילות, שמירת אופייה של החברה כחברה ישראלית שמרכז עסקיה וניהולה יהיו בישראל ומניעת חשיפה או גילוי של מידע מטעמים של ביטחון המדינה ויחסי החוץ שלה. ובנוסף מתווה ההפרטה מטיל מגבלות על החזקה, רכישה והעברת השליטה בחברה. כל בעלי התפקידים יהיו כפופים לסיווג ביטחוני של משרד הביטחון ויפעלו תחת הוראות המשרד בענייני ביטחון ויחסי החוץ של המדינה - כפי שחל על חברות ביטחוניות הפועלות במדינת ישראל. בהתאם לצו האינטרסים הביטחוניים שמצורף להחלטת ההפרטה, יוכלו להשתתף בהליך המכירה של החברה יחידים שהינם תושבי ואזרחי ישראל, או חברות ישראליות בלבד. יחד עם זאת, תותר השתתפות עקיפה של זרים ושל חברות זרות, כבעלי מניות, בשיעור של עד 90%, בחברה ישראלית שתתמודד על רכישת תעש.

You might be interested also