מעשה אמ"ן - סיפורו של המודיעיין הצבאי

הכרך הראשון בספרו של תא"ל (מיל') דני אשר, מעשה אמ"ן - סיפורו של המודיעין הצבאי בצה"ל, מעניק פרספקטיבה ועומק להיסטוריה של האגף

אחרי ספר קצר ("אמ"ן יוצא לאור") עם הקדמה של ראש אמ"ן, אלוף כוכבי, על העשור הראשון של המודיעין הישראלי, יצא בימים אלה הכרך הראשון של מפעל תיעוד מקיף על מורשת חיל המודיעין בשם מעשה אמ"ן. שמו של הספר נותן לו הקשר מודרני ביותר. זה שמו של תהליך אסטרטגי המתנהל באמ"ן מאז שנת 2011, תהליך שבמרכזו התחדשות לשם שיפור הרלוונטיות של אמ"ן והתאמתו למציאות המשתנה. התיאור בספר מתבסס,

כפי שכותב עורכו המנוסה תא"ל (מיל') ד"ר דני אשר,על ספרות המחקר שנכתבה עד היום,ראיונות וחומר ארכיוני. תולדות חיל המודיעין מהקמתו עד 1953 נחקרו ביסודיות רבה בידי פרופ' יואב גלבר, ועל כן חשיבותו של הספר לפנינו היא בעיקר בחידושים לגבי שנות ה-60 ותחילת שנות ה-70, תקופה של בנייה מואצת של מערכות ויחידות בחיל.

הפעילות בששת הימים, בהתשה ולקראת מלחמת יום הכיפורים נסקרת בספר במבזקים שזורים בתמונות ו"קופסאות" של מושגים ותאריכים ראויים להבלטה. הספר רצוף עובדות מתועדות ומראי מקום, מה שמשפר את אמינותו. בהיקף ובגיוון של הנושאים ברור כי חסרים ארועים ומושגים ונפלו טעויות בשוגג. פרויקט מורשת כזה משווע לגירסה מקוונת. הספר בכריכה קשה נמצא עדיין רק בתפוצה פנימית, יחולק בשלב זה רק למשרתים בהווה ולוותיקי חיל המודיעין, שדפי הספר גדושים בפועלם המבורך.

הוא יועמד עתה לרשות מעיינים בספריות צבאיות. כיוון שהוא בלתי מסווג ברור כי מבצעים ומפעלים מודיעיניים חשובים לא מצאו דרכם לדפי הדפוס. "ארגון בולט ועתיר הישגים כמו אמ"ן זכאי לספר מורשת, המעלה על הכתב את קורותיו. זוהי חובתנו לכל המשרתים באגף לאורך שנים, חובתנו לדורות הבאים וחובתנו כלפי מי שעברו של צה"ל ומדינת ישראל חשובים לו". כך רואה ראש אמ"ן היוצא, אלוף כוכבי, וכך לומד מי שמעיין בספר את הלקחים מההצלחות ומהתקלות.

יישר כוח לעושים במלאכה - ליוזמה המבורכת ולתוצאה מאירת העינים.

You might be interested also

Photo courtesy of Ametrine

Ametrine Technologies - Advanced Camouflage for the Modern Battlefield

Ametrine Technologies develops solutions for camouflage from thermal and night vision sensors. "We estimate that within a decade, all soldiers and platforms on the battlefield will be equipped with some form of multi-spectral camouflage," said Amiram Levinberg, co-founder of JAL Ventures and chairman of Ametrine. This article is sponsored by Ametrine Technologies