מלם שכר תנהל את הפרישה בצה"ל

החברה זכתה במכרז משרד הביטחון לאספקת מערכת פרישה עבור צה"ל. במסגרת המכרז, תספק מלם שכר לצה"ל מערכת מידע לביצוע חישובי פרישה בעבור פורשי צה"ל. המערכת תהיה בשימוש מרכז מופת באגף כ"א בצה"ל

photo by: shutterstock.com

מלם שכר זכתה במכרז משרד הביטחון לאספקת מערכת ניהול הפרישה עבור צה"ל. במסגרת המכרז, תספק מלם שכר לצה"ל מערכת מידע לביצוע חישובי פרישה בעבור פורשי צה"ל.
בהתאם לדרישות צה"ל, תשמש המערכת גם ככלי תומך בניהול תהליכי הפרישה, בקביעת עיתוי הפרישה האופטימאלי ובבחירת מסלולי המס הנכונים לפורש. המערכת תהיה בשימוש מרכז מופת באגף כ"א בצה"ל.
באמצעות המערכת יוכלו לחשב עובדי אכ"א בצה"ל, באמצעות כלים ממוכנים ובמדויק, את הזכאויות של הפורשים, להציג להם אומדן כספי מלא, ברוטו וגם נטו, כולל חישוב מענקי פרישה ופיצויי פיטורין, בחלוקה לפי מסלולי הפרישה האפשריים, ולהפיק בעבורם את הטפסים שהם צריכים, כגון טופס 161, מכתב שחרור כספים לקופות הגמל, מכתב הצהרה על הכנסות נוספות ועוד.
המערכת תאפשר לצה"ל לתת לאנשי הקבע אומדן על תשלומי פרישה הצפויים להשתלם להם במועד פרישה עתידי, כגון מענקי פרישה לסוגיהם וגובה הקצבה החודשית, לרבות בניכוי מס בהתאם למסלול האופטימלי, כדי לאפשר הן לפורשים והן לאכ"א לקבוע במדויק את מועד הפרישה הרצוי מההיבט הכלכלי.
המערכת מתייחסת בחישוביה לכל הוראות החוק הרלוונטיות, כגון חוק פיצויי פיטורין, חוק שירות המדינה (גמלאות), וכן לכל ההיבטים המיוחדים לכוחות הביטחון.
מערכת הפרישה מבית מלם שכר תומכת בהסכמי פרישה הנובעים מהחוק ובאחרים, וניתן להתאימה כך שהיא תוכל לשמש ככלי ניהולי מרכזי בניהול תהליכי פרישה בכל ארגון ציבורי או עסקי.

You might be interested also

The G-7 leaders meeting in Cornwall on Sunday. Photo: REUTERS/Phil Noble/Pool

G7 leaders unite against Russian ransomware attacks 

In the joint statement issued at the end of the summit, the leaders of the seven wealthiest countries in the world demanded Russia to identify and disrupt ransomware criminal networks operating from within its borders, and hold those networks accountable for their actions