מימון פרוייקטים בברזיל

המדען הראשי מפרסם קול קורא חדש למימון פרוייקטים בברזיל במסגרת ההסכם הבילטראלי לשיתוף פעולה במחקר ופיתוח

המדען הראשי במשרד הכלכלה מפרסם קול קורא חדש למימון פרוייקטים בברזיל במסגרת ההסכם הבילטראלי לשיתוף פעולה במחקר ופיתוח. במסגרת התכנית, חברה ישראלית המשתתפת בפרויקט מאושר, תזכה למענק המדען הראשי במשרד הכלכלה, בשיעור של עד 50% מהוצאות המו"פ (וכן תמיכה נוספת לחברות מאזורי עדיפות). במקביל, השותפה הברזילאית תזכה לתמיכה מגופי מימון בברזיל. הקול הקורא מאפשר הגשת הצעות לפרוייקטים בכל מגזרי התעשייה ע"י שת"פ עם חברה בברזיל, לפיתוח ומסחור משותף של פתרון חדשני.

הנספחויות המסחריות של ישראל בברזיל עומדות לרשות החברות הישראליות אשר מעוניינות למצוא שותפות בברזיל לטובת הגשת בקשה לפרוייקט משותף. לפרטים מלאים לגבי הקול הקורא, תנאי המימון וטפסי הגשה היכנסו לאתר מתימו"פ או לאתר משרד התעשייה, הפיתוח והמסחר הברזילאי.

קיים מסלול נוסף לקבלת תמיכת המדען הראשי בברזיל - "המסלול להתאמת מוצרים בשווקים חדשים". במסגרת מסלול זה, מתאפשרת הגשת בקשות לתמיכה בהתאמת מוצרים קיימים/מוצרים בשלבי פיתוח מתקדמים, ויכללו פרויקטים, אשר דורשים שינויי התאמה טכנולוגיים והנדסיים במוצר אותו מפתחת החברה המגישה, וזאת בהתאם לתקנים ולצרכים של שווקי מדינות היעד. ההוצאות שתוכרנה הן לשדרוג/ שינוי תהליכי ייצור, התאמה לרגולציה, הקמת אתר פיילוט (Beta site), ו- Utility Patent. המסלול פתוח לכל הסקטורים התעשייתיים וללא העדפה סקטוריאלית. שאלות ותשובות המבהירות את תנאי המסלול להתאמת מוצרים ניתן למצוא כאן.

משרד הכלכלה, באמצעות המינהל לסחר חוץ, מתימו"פ, המדע"ר ויחידות נוספות, פועל על מנת לסייע ליצואנים הישראלים וליצור אפשרויות כניסה מיטביות לשוק הברזילאי. שני המסלולים שהוצגו לעיל הינם חלק ממכלול של כלי סיוע אשר עומדים בפני היצואנים.

You might be interested also

Yaniv Vardi, CEO of Claroty. Photo: Keren Mazor

Claroty raises $140 million in Series D funding round 

The company, which deals with industrial cybersecurity, plans to use the funding for accelerating its expansion into new regions and verticals, as well as for continued development of its product portfolio