מחזקים קשרים עם אמריקה הלטינית

הממשלה אישרה את תוכניתם של ראש הממשלה ושר החוץ לחיזוק הקשרים הכלכליים עם מדינות אלה, גם בתחום המו"פ והחלל

הביתן הישראלי בתערוכת FIDAE בצ'ילה

חברי הממשלה אישרו את תוכניתם של ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר החוץ אביגדור ליברמן לחיזוק הקשרים הכלכליים עם מדינות הברית הפאסיפית ואמריקה הלטינית. התוכנית התקבלה על רקע הצורך בגיוון יעדי הסחר של המשק הישראלי, ולאחר שבוצעה בחינה של אזורי סחר בעולם שהם בעלי פוטנציאל לא ממוצה. בעקבות הבחינה, הנחה ראש הממשלה לקדם את הקשרים הכלכליים עם מדינות אמריקה הלטינית (אמל"ט), ובפרט עם המדינות החברות בברית הפאסיפית (קולומביה, מקסיקו, צ'ילה, פרו וקוסטה ריקה).

על פי תחזית שהוכנה בתעשייה האווירית, ופורסמה בגיליון מספר 19 של ישראל דיפנס, צפויות עד שנת 2020 המכירות הביטחוניות במדינות אמריקה הלטינית לגדול ב-20%, בהשוואה לשנת 2012. גם גורמים מהתעשייה הביטחונית מציינים, כי מדינות דרום אמריקה ממשיכות להיות שוק יעד חשוב לתעשייה הביטחונית הישראלית. נתונים אלה מבהירים, יותר מכל, את חשיבותה של תוכנית ראש הממשלה ושר החוץ בהקשר של הייצוא הביטחוני למדינות אלה.

מתברר, כי המכירות באמל"ט צפויות לגדול, כשבמקביל מעוניינות מדינות אלה להגביר את שיתוף הפעולה עם חברות מקומיות. כל זאת מול תחרות עזה מצד חברות ביטחוניות אמריקאיות ואירופאיות. בחודשים שחלפו הוביל מנכ"ל משרד ראש הממשלה, הראל לוקר יחד עם המשנה למנכ"ל, יוסי קטריבס, צוות פעולה ממשלתי בין משרדי אשר גבש תוכנית מקיפה אשר שותפים לה משרדי ראש הממשלה, החוץ, הכלכלה, התיירות, החקלאות, המדע והטכנולוגיה והאוצר. התוכנית בהשקעה של כ-50 מיליון שקלים בפריסה של ארבע שנים (2014- 2017) תוביל לפתיחת שתי נספחויות מסחריות חדשות בצ'ילה ובפרו; יצירת שיתופי פעולה עם הבנק הבין-אמריקאי לפיתוח IADB (Inter-American Development Bank) בדמות קרן ייעודית לייעוץ והדרכה ותכנית לשת"פ במו"פ תעשייתי, שתיהן במימון משותף של מדינת ישראל והבנק בהשקעה של 7 מיליון שקלים מכל צד; תגבור שגרירויות ישראל במקסיקו, קולומביה וקוסטה ריקה; הקמת דסקים ייעודיים לאמריקה הלטינית במנהל סחר חוץ במשרד הכלכלה ובאגף הכלכלי במשרד החוץ; קידום חתימה על הסכמי אזור סחר חופשי (אס"ח) והסכמי מו"פ; פתיחה מחדש של השגרירות בפרגוואי; ביצוע פרויקטים משותפים בתחום החלל; הקמת קרן למחקר חקלאי משותף עם מקסיקו; קידום חתימת פרוטוקולים פיננסיים עם קולומביה, ברזיל וצ'ילה, ועוד.

מנכ"ל משרד החוץ יעמוד בראשות צוות בינמשרדי אשר יעקוב אחרי יישום החלטת הממשלה וביצוע תוכנית העבודה הממשלתית מול מדינות אמריקה הלטינית.

פעילות משרדי הממשלה ליישום התוכנית:

משרד החוץ - תורחב פעילותן של שגרירויות ישראל במקסיקו, קולומביה וקוסטה ריקה; תיפתח שגרירות באסונסיאון, פרגוואי; ותורחב פעילות מטה משרד החוץ מול מדינות אמריקה הלטינית בכלל, ומדינות הברית הפאסיפית בפרט.

משרד הכלכלה – יוקם דסק ייעודי לקידום הסחר והשקעות עם מדינות אמל"ט והרחבת פעילות מחלקת מדיניות סחר במנהל סחר חוץ מול מדינות אלו; יפתחו נספחויות מסחריות חדשות בצ'ילה ופרו; תיבחן הפעלה של תכנית שיווק (במתכונת קרן הודו-סין) ומאיץ שיווקי לחברות ישראליות במדינות הברית הפאסיפית ובברזיל; תורחב פעילות מדינת ישראל בבנק הבין אמריקאי לפיתוח באמצעות הקמת קרן ייעודית בבנק, שתתמקד בשירותי ייעוץ והדרכה בתחום בו למדינת ישראל יש יתרון טכנולוגי ובאמצעות קידום תכנית למימון שת"פ במו"פ תעשייתי בהיקף של 7 מיליון שקלים; קידום חתימה על הסכמי מו"פ עם קולומביה, מקסיקו וצ'ילה, והרחבת הפעילות לעידוד שת"פ במחקר ופיתוח; קיום מפגשים עיתיים עם חברות ישראליות הפועלות במדינות אמל"ט על מנת לזהות חסמים המקשים על פעילות במדינות אלו ולפעול להסרתם.

משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל - ביצוע פרויקטים משותפים בתחום החלל עם מדינות הברית הפאסיפית של הסכמים בינלאומיים לשת"פ בתחום החלל, עידוד שת"פ מדעי בין מוסדות מחקר, סיוע בהקמת סוכנויות חלל לאומיות, בחינת פרויקטים משותפים לבניית ננו-לוויינים ועריכת ירידי חלל בהשתתפות תעשיה ואקדמיה.

משרד האוצר - החשבת הכללית תבחן נקיטת צעדים במטרה להגדיל את נגישות המגזר העסקי לביטוח סיכוני סחר חוץ עם קולומביה, ברזיל, מקסיקו וצ׳ילה, לרבות באמצעות קידום חתימת פרוטוקולים פיננסיים עם מדינות אלו.

You might be interested also

A carnival float in Duesseldorf, Germany, displays figures depicting climate change, personification of the planet Earth and COVID-19. Photo: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Pandemic and climate change: two (probably interconnected) emergencies that require the search for new models of sustainable development

Commentary: The pandemic has had at least one positive side effect, namely the decrease in carbon emissions into the atmosphere. This may be an opportunity for a lasting "energy renaissance" that makes production models more consistent with the environment and, as a result, with public health