"ליקויים בכשירות מערך המילואים"

מבקר המדינה פרסם את הדוח על מערכת הביטחון. המבקר מצא ליקויים בגיוס מילואים, בהגנה על מתקני הגז של ישראל ועל המוכנות ללוחמה כימית

מבקר המדינה השופט (בדימוס) יוסף חיים שפירא, הניח על שולחן הכנסת את דוח מספר 64ב המתמקד במערכת הביטחון ועוסק בשלל תחומים.

בפרק הראשון עסק הדוח בכשירות ובמוכנות המבצעית ומוכנות צה"ל ללחימה תחת תקיפה בחומרי לחימה כימיים. מבקר המדינה קבע כי נמצאו ליקויים ביכולת לממש את תפיסת ההפעלה של צה"ל להתגוננות מפני חל"כ (חומרי לחימה כימיים). ליקויים אלה באים לידי ביטוי, בין היתר, בפערים בתרגול ההתמודדות עם איום החל"כ וכן בחסר בציוד ייעודי. הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת החליטה להטיל חיסיון על רובו של פרק זה.

מצה"ל נמסר בתגובה: "נוכח השינויים בכל הנוגע למאפייני איום החל"כ, מונתה ועדה מטכ"לית, הפועלת בימים אלה, שתכליתה לבחון את המענה לאיום הבלתי קונבנציונאלי בצה"ל".

נושא נוסף שטופל היה היערכות וכשירות מערך גיוס כוחות המילואים לתנאי ירי תלול מסלול על העורף. בשנים האחרונות החריף האיום של ירי תלול מסלול על העורף. כתוצאה מכך צה"ל נדרש להיות מוכן לגיוס מילואים ולרציפות תפקודית בתנאי ספיגה. למרות החרפת האיום נמצאו ליקויים, חלקם מהותיים, בהשקעת המאמצים הנדרשים כדי לשפר את כשירותו של מערך גיוס המילואים כך שיוכל למלא את תפקידו בעת הצורך בתנאים אלה. המבקר העיר גם כי המשמעויות המבצעיות של מצב זה לא הוצגו בפני הרמטכ"ל, אף שהדבר עלול לפגוע בגיוס המילואים.

מצה"ל נמסר בתגובה כי "האילוצים התקציביים בשנת 2014 אינם פוסחים גם על מודל הכשירות למערך הגיוס ולכן, המענה הניתן הוא חלקי ומותאם ככל הניתן לצורך ובהתאם לניתוח הכשירות ומימוש המודל. בשל האילוצים התקציביים, הומרו כלל התג"תים (תרגילי גיוס תחת אש) למעבר משגרה לחירום תחת אש. תרגילים אלה יכללו בתוכם מרכיבים של גיוס תחת אש אך נתח המילואים המותאמים לשמ"פ בתרגילים אלו יהיה מצומצם". 

חלק נוסף עסק בהגנה על מתקנים ותשתיות להפקת גז ונפט בים – הדוח חושף ליקויים בעבודת המטה שקדמה להצגת תכנית ההגנה על המתקנים לאישור הקבינט הביטחוני. גם לאחר שנתקבלה החלטה בקבינט הביטחוני תכנית ההגנה של צה"ל על מתקני הגז ב"מים הכלכליים" היא חלקית, עקב האמצעים הבלתי מספקים שיש באפשרות צה"ל להקצות למשימה זו. 

ממשרד הביטחון נמסר בתגובה כי "מרגע שהתקבלה החלטת הממשלה, משרד הביטחון פועל להוצאה לפועל של עסקת ההצטיידות, בספינות לחיל הים ואמצעים נוספים, בלוח הזמנים הקצר ביותר,.

בפרק שני, שעסק בנושאים ארגוניים, מצא המבקר ליקויים במספר נושאים:

היבטים בפעילות ארגון נכי צה"ל וסוגיות בעניין נכי צה"ל - בביקורת על ארגון נכי צה"ל נמצאו ליקויים, בין היתר, בנוגע לפעילות הארגון לבניית בתי לוחם, התקשרויות הארגון עם ספקים, והנגשת הפעילויות בתחום השיקום בפריפריה. כמו כן נמצאו ליקויים בפעילות המתחייבת על פי החוק לשלב מחדש נכי מלחמה בחיים האזרחיים; משרד הביטחון מנכה מתמלוגי הנכים תשלומים שלא על פי החוק; נכי צה"ל המועסקים בשירות המדינה הזכאים לרכב בבעלות המדינה מקבלים החזר הוצאות כפול, גם ממקום העבודה וגם מקופת המדינה.

ממשרד הביטחון נמסר בתגובה כי "בכוונת משרד הביטחון לתקן את חוק הנכים, במסגרת עיגון ההטבות בחקיקה, ולהסדיר את נושא קיזוז דמי החברות בבית הלוחם והלוואות ארגון נכי צה"ל מתגמולי הנכים. יחד עם זאת, במידה והליך החקיקה לא יתקדם עד סוף שנת 2014, בכוונת המשרד להפסיק את ביצוע הקיזוז ולהודיע לארגון נכי צה"ל כי עליו להיערך לגבייה עצמאית מהנכים. באשר לעובד משרד הביטחון שהינו נכה צה"ל- משרד הביטחון מעניק רק רכב אחד, לפי בחירת הנכה. במידה והנכה בוחר לממש זכאותו כעובד, מוקפאת זכאותו באגף השיקום (למעט דמי ניידות בסיסיים). אשר לעובדי מדינה, למעט במשרד הביטחון, שהינם נכי צה"ל- הנושא מצוי על שולחן הממונה על השכר במשרד האוצר, ומשרד הביטחון ממתין להנחיותיו בנושא".

בקטע שעסק במשמר הגבול, כתב המבקר כי מדובר בדוח מעקב שמצא שוב, כי המשטרה ומג"ב טרם מיגרו את התופעה של קצינים ושוטרים הרשומים ונושאים במינוי לתפקיד על פי התקן באחת מיחידות מג"ב, אך מוצבים ומשרתים בפועל בתפקידים אחרים (תופעה זו מופיעה בביקורת הקודמת, והיא מכונה במסמכי מג"ב והמשטרה בשם "פיקציה").

ובאשר להתנהלות משרד הביטחון באירוע ההצפה בבת חפר – היבטים בהיערכות ובטיפול - אירוע ההצפה בבת חפר בחודש ינואר 2013, הוא משל לבעיה רחבה יותר של ניקוז נחלים הזורמים מאיו"ש לישראל. לכן על כל הגורמים המעורבים בנושא זה, משרד הביטחון, המתפ"ש (מתאם הפעולות בשטחים) המנהא"ז (המינהל האזרחי), מינהלת מרחב התפר, משרד החקלאות ורשות הניקוז שרון, להפיק מאירוע ההצפה בבת חפר את כל הלקחים הראויים כדי ללמוד על הטיפול הדרוש בכל הנחלים הזורמים מאיו"ש לישראל.

ממשרד הביטחון נמסר בתגובה לטענה זו כי "מערכת הביטחון מצרה על כל נזק שנגרם לתושבי בת חפר, אך מדגישה כי האחריות למנוע נזקי הצפה וניקוז בישוב בת חפר, המצוי רובו ככולו בשטחה הריבוני של מדינת ישראל, מוטלת על כתפי הרשויות האזרחיות ובראשן רשות הניקוז והנחלים "שרון", מכוח חוק הניקוז והגנה מפני שיטפונות, תשי"ח- 1957. רשות הניקוז שרון, על אף המידע שלטענתה היה בידיה במשך שנים, לא עשתה דבר, למעט לפנות למערכת הביטחון, לבקשות שנענו בחיוב לניקיון המרחב ממזרח לקיר המיגון נגד ירי.

"מערכת הביטחון שכרה הידרולוג מומחה לבחינת אירוע ההצפה, שקבע כי עיקר הנזקים שאירעו לישוב, כלל לא נגרמו מזרם המים שפרץ ממזרח הישוב, אלא כתוצאה מאיגומם באזור "פארק דרך הארץ", שממערב אליו נסלל כביש 6. הסוללה שהוקמה לאורכו והיעדר ניקוז מתאים מנעו כל אפשרות ניקוז של המים ויצרה למעשה "אזור ממולכד" שבו נאגרו המים ועלו עד להצפת הבתים. מבדיקת מערכת הביטחון הוכח שגם ללא הקיר נגד הירי, היה נגרם נזק דומה באירוע הגשם המדובר. מעבר לאחריות רשות הניקוז, עולה אף אחריות ישירה לוועדות התכנון המקומיות והמחוזיות, שלא פעלו למנוע את היווצרות האזור הממולכד (הסמוך לכביש 6). בראשה של הוועדה המקומית, כמו גם בראש רשות הניקוז ובראש המועצה האזורית "עמק- חפר" עומד ראש מועצת בת חפר, מר רני אידן.

"על אף האשמות הנעדרות כל בסיס כנגד מערכת הביטחון, מערכת הביטחון היא הגורם היחידי שפעל בשטח לאורך השנים, לפני ולאחר האירוע. מערכת הביטחון ניקתה את מעביר המים לפני החורף, ויום לפני האירוע במסגרת "נוהל סערה", שמופעל לפני כל סערה. מערכת הביטחון, משראתה כי רשות הניקוז ממשיכה שלא לפעול, פעלה בשנה האחרונה להורדת מקטע מקיר המיגון (פתרון אשר קיבל את הסכמת וברכת רשות הניקוז – הגורם האחראי לנושא). השינוי שבוצע, ביוזמת מערכת הביטחון ובמימונה, עמד במבחן אמת, בסערה שהתרחשה בחודש דצמבר האחרון, ושאותותיה כלל לא ניכרו במרחב הישוב בת חפר". 
 
תחום נוסף אותו בדק המבקר הוא היבטים בהגנת הסביבה ברפא"ל. על פי המבקר רפא"ל זיהמה את מי התהום לכל הפחות בחומרי נפץ, וקיים חשש כבד לזיהום קרקע ומים בחומרים רבים נוספים בעשרות אתרים נקודתיים. המשרד להגנת הסביבה ורשות המים לא אכפו על רפא"ל במשך שנים רבות ביצוע פעולות לאיתור הזיהומים ולטיפול בהם.

ממשרד הביטחון נמסר בתגובה כי "מערכת הביטחון אישרה, זה מכבר, בהיבט הביטחוני מעבדה מורשית אשר תוסמך לבצע בדיקות ודגימות עבור כל הגורמים הרלוונטיים, ובהם רשות המים, והמשרד להגנת הסביבה".

You might be interested also

The ballistic missile interception test last week. Photo: U.S. Navy

During exercise, US Navy intercepts missile in space 

The test was carried out as part of the Shield 2021 exercise with the participation of 15 ships and planes from various countries. There was also a scenario of tracking both enemy planes and missile threats at the same time