כמחצית מההרוגים - אנשי טרור

עמוס גלבוע כותב על עבודת מחקר של מרכז המידע למודיעין וטרור מעידה ש-46% מהרוגי מבצע "צוק איתן" בצד העזתי הינם פעילי טרור. בנוסף, שיעור ההרוגים ברשימות החמאס בני הגילים 20-29 (גילאי לוחמים), גבוה בהרבה משיעורם בכלל אוכלוסיית הרצועה. עמוס גלבוע מתייחס לתמונה האמיתית ההולכת ונחשפת של חלוקת ההרוגים ברצועה

מרכז המידע למודיעין וטרור על שם מאיר עמית ממשיך במלאכת הנמלים על מנת לנסות ולברר את חלוקת ההרוגים הפלסטינים מיום תחילת מבצע "צוק איתן", על בסיס הרשימות השמיות שמפרסם החמאס (בכיסוי משרד הבריאות בעזה ודוברו, איש החמאס, ד"ר אשראף אלקודרה) וממצאים נוספים. הוא הספיק כבר לבדוק 448 שמות הרוגים עד 20 יולי. התמונה המצטיירת היא זאת:

208 הרוגים הם פעילי טרור (46 אחוזים; חלקם הגדול מופיע בתמונות). 240 הרוגים הם "בלתי מעורבים". בנוסף, על בסיס חישובים וממצאים שונים, זהותם של 44 הרוגים נוספים (שאינם מופיעים ברשימת השמות), אינה ידועה.

לאט, אך בעקביות, הולכת ונחשפת התמונה האמיתית של חלוקת ההרוגים ברצועה, ותעשיית ההונאה והרמייה של החמאס שהתקשורת העולמית, רובה ככולה, התמסרה לה בשקיקה. מעניינת העובדה כי כמה גופי תקשורת באנגליה ובארה"ב שמו לב לעובדה כי על פי רשימות החמאס עצמו, שיעור ההרוגים בקרב בני הגילים 20-29 (גיל לוחמים בדרך כלל) הוא גבוה בהרבה מאשר שיעורם בכלל האוכלוסייה ברצועת עזה. זאת, לעומת שיעורם של הנשים והילדים ההרוגים שהוא נמוך בהרבה מאשר שיעורם באוכלוסיה הכללית. המסקנה הפשוטה העולה מכך היא תמיכה חזקה בממצאים עד כה של מרכז המידע למודיעין וטרור ולפיהם פעילי הטרור מהווים כמעט קרוב לחצי מתוך כלל ההרוגים הפלסטינים ברצועה. ואיני יכול שלא ל"התפלא" על עיתון "הארץ" הטורח באדיקות דתית לציין את מספר ההרוגים הפלסטינים על ילדיהם ונשותיהם, שטרם עלה על העובדה הזאת.

וקוריוז מעניין המהווה דוגמית קטנה למלאכת הרמייה של ד"ר קודרה איש החמאס האחראי לרשימת ההרוגים. ברשימת משרד הבריאות הופיע שמו של אבראהים ג'מאל כמאל נאצר מחאן יונס שנהרג ב-18 יולי. ברשימה נכתב כי הוא בן 13 שנים. עוד ילד מסכן שנהרג. האם כך? לא! הילד בן ה-13 בשם הזה חי ובריא. מי שנהרג, והיה לו אותו שם, הוא בן 26, איש ארגון טרור המשתייך לגדוד של הפתח ! כן, גם אנשי פתח נלחמים לצד החמאס. בו בזמן, לאחרים מהם שלא נלחמים, יורים אנשי החמאס ברגליים!

ושוב חשוב להדגיש, להפרדה הזאת בין לוחמים לאזרחים יש חשיבות עצומה במלחמה המשפטית שממשמשת ובאה. ישראל, כפי שהצהירה, לא תשתף פעולה עם ועדת פרופסור שאבאס. אבל, צריך לשים לב שבין כל שלל ההתבטאויות המקוממות של האיש הזה, צדה את עיני התבטאות שלו ולפיה יש חשיבות מיוחדת לדעת כמה אזרחים נהרגו וכמה לוחמים.

You might be interested also