ירושלים, הביוגרפיה

חשוב להתוודע אל תולדות העיר הזאת ואל מרכיביה החברתיים והתרבותיים של אלפי שנים

"ארץ ישראל יושבת באמצעיתו של עולם וירושלים באמצעיתו של ארץ ישראל" אנו קוראים במדרש תנחומא. אצל מוקדסי המוסלמי נאמר כי "ירושלים היא המהוללת שבערים, עם זאת יש לה חסרונות אחדים". ואכן ירושלים היתה בכל הדורות וגם בימינו עיר קדושה לשלש הדתות, עיר מריבה ועיר שחוברה לה יחדיו.

בספר מיוחד במינו, בן כ-700 עמוד, מנסה סיימון מונטיפיורי להציג את ירושלים בהיסטוריה מממלכת דוד ושלמה ועד ששת הימים. הספר בנוי בחלקים : יהדות, עבודת אלילים, נצרות, אסלאם, צלבנים, ממלוכים, עות'מנים, אימפריה, ציונות. הכיבוש שינה את פני ירושלים , רומם את רוחה וסיבך אותה בהבזק של התגלות שהיה משיחי ואפוקליפטי, אסטרטגי ולאומני בעת ובעונה אחת. החלטה ב-1967 שהתקבלה מתוך פניקה, כיבוש שלא תכנן כלל הביאו לשינוי יחס לירושלים מצד דתיים וחילוניים כאחד.

הן למוסלמים והן ליהודים יש זכויות היסטוריות שאין עליהן עוררין, קובע מונטיפיורי. זה שלושת אלפים שנה שיהודים חיים בעיר ויש להם אותה זכות כמו לערבים. זהו סיפורם של אלה שבנו והרסו את העיר ועל אלה שעשו אותה למה שהיא. "ירושלים, הביוגרפיה" הוא ספר עיון מקיף ביותר על היסטוריה, חברה ותרבות לאורך אלפי שנים, עם משטרים שונים, קדושה לדתות שונות. בספר יש ביבליוגרפיה גדולה מאד, מפות רבות וכמעט כל פרט מתולדות העיר המרכזית הזו לישראלים ולעולם כולו.

המחבר הוא היסטוריון וסופר בריטי, חקר היטב ולעומק את ההיסטוריה המורכבת של העיר. הוא מעמיד לרשות הקורא מערכת עובדות וטיעונים לנושאים רבים הקשורים לסכסוך הישראלי-ערבי היכולה להיות לעזר רב במחקר, בכתיבה, בהרצאות וימי עיון.

****
ירושלים, הביוגרפיה מאת סיימון סבאג מונטיפיורי, הוצאת דביר

You might be interested also