חברי וועדת הכנסת אישרו את סעיפי חוק השוויון בנטל

65 שנה לאחר מתן הפטור לחרדים מגיוס לצה"ל, אושר חוק השוויון בנטל. חברי הוועדה המיוחדת לשיוויון בנטל החליטו כי החל מ-2018 מי שלא יתייצב לגיוס יוטלו עליו סנקציות פליליות

מהישיבה לבקו"ם: הוועדה המיוחדת לשוויון בנטל התכנסה אמש לאשר את סעיפי הצעת החוק לשיוויון בנטל (כלומר גיוס החרדים לשירות צבאי) הנוגעים לתקופת הקבע (החל מיולי 2017). בתקופה זו, בניגוד לתקופת ההסתגלות, אי עמידה ביעדים, שיקבעו על ידי הממשלה, יגררו אחריהם סנקציות פליליות.

חברי הוועדה אישרו את הסעיפים המתייחסים לסמכויות הנתונות בידי שר הביטחון לאשר את דחיית שירותו של מועמד לגיוס עד גיל 21 ובמידה ויעמדו ביעדים ניתן יהיה לדחות את שירותו עד גיל 26, אז יקבל פטור מלא. עוד אישרה הוועדה כי כל זמן יעמדו החרדים ביעדים שהוגדרו להם, 1800 מתמידים שלא ידרשו כלל בשירות צבאי.

מדובר בהחלטה היסטורית, המתבצעת לאחר כ-65 שנה בהן היו החרדים פטורים מגיוס לצה"ל. עם זאת חברי הוועדה החליטו כי שלב הסנקציות הפליליות שיוטלו, ייכנס ליישום רק לאחר תקופת הסתגלות, כלומר החל מה-1 בינואר 2018.

החוק יובא לאישורו הסופי במליאת הכנסת באמצע חודש מרס

You might be interested also