התע"א: עלייה של 5% במכירות

החברה פרסמה את הדוחות לרבעון השני של שנת 2014. מהנתונים עולה כי חלה עלייה בהיקף המכירות. במקביל חלה ירידה ברווח הנקי כתוצאה מהאטה בשוק התעופה האזרחית

התעשייה האווירית פרסמה את דוחותיה הכספיים המאוחדים לרבעון השני של שנת 2014. על פי הנתונים ישנה עלייה של 5 אחוזים בהיקף המכירות - 939 מיליון דולרים, לעומת 896 מיליון ברבעון המקביל אשתקד. עוד עולה כי חלה ירידה ברווח הנקי, המיוחסת להיחלשות שער החליפין והאטה בשוק התעופה האזרחית.

כאמור, מהנתונים עולה כי מכירות החברה ברבעון השני הסתכמו ב-939 מיליון דולר בהשוואה ל- 896 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 5%. עיקר הגידול במכירות ברבעון הראשון נובע מגידול בפעילות חטיבת בדק ומצמיחה בפעילות חטיבת אלתא וחטיבת כלי טיס אזרחיים. נתח המכירות ליצוא ברבעון השני עמד על 78% (לישראל 22%), בשיעור דומה לרבעון המקביל אשתקד.

הרווח הגולמי ברבעון השני הסתכם בכ-131 מיליון דולר (שיעור רווחיות גולמית של 14%) בהשוואה לכ-148 מיליון דולר (שיעור רווחיות גולמית של 16.5%) ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של 11%. הירידה בשיעור הרווחיות הגולמית נובעת מהיחלשות שער חליפין של הדולר ביחס לשקל, ממעבר להפסד גולמי בחטיבת בדק מטוסים כתוצאה מהקיפאון בתחום הסבות המטוסים וההאטה בתחום התחזוקה (MRO).

הוצאות המחקר והפיתוח, נטו ברבעון השני הסתכמו בכ- 41 מיליון דולר בהשוואה לכ- 47 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד (המהווים 4.4% ו-5.2% מהמכירות, בהתאמה). זהו קיטון של כ-6 מיליון דולר, המהווה 13%. הקיטון נובע ממימוש בחסר של התקציב השנתי ברבעון הספציפי ואינו מצביע על ירידה ברמת המשאבים השנתית שהחברה משקיעה בפעילות מו"פ ממקורותיה העצמיים.

הרווח התפעולי ברבעון השני הסתכם בכ-18 מיליון דולר (1.9% מהמכירות) בהשוואה לכ-31 מיליון דולר (3.4% מהמכירות) ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ- 13 מיליון דולר, המהווה 42%, הנובע בעיקרו מירידה בשיעור הרווח הגולמי.

הרווח הנקי ברבעון השני הסתכם לסך של 12 מיליון דולר (1.3% מהמכירות) בהשוואה ל- 18 מיליון דולר (2% מהמכירות) ברבעון המקביל אשתקד. קיטון של 6 מיליון דולר, המשקף קיטון בשיעור של 33%, הנובע ברובו מירידה בשיעור הרווח הגולמי ביחס לרבעון המקביל אשתקד.

צבר ההזמנות לסוף הרבעון הנוכחי הסתכם בסך של 9.7 מיליארד דולר (מתוכו 1.8 מיליארד למכירה בשנת 2014), בהשוואה לצבר בסך של 10 מיליארד דולר בסוף 2013, קיטון של 3%. הצבר מבטיח כ-2.6 שנות פעילות, וכ- 83% ממנו מיועד למכירה ללקוחות בחו"ל. צבר ההזמנות מורכב ממגוון מוצרים בשוק הצבאי והאזרחי.

רפי מאור, יו"ר הדירקטוריון אמר כי "התעשייה האווירית ממשיכה להתמודד עם שווקים מאתגרים ומורכבים, ובעיקר עם המשך הצמצומים בתקציבי הביטחון בארץ ובעולם. זאת יחד עם שער החליפין הנמוך של הדולר, המשפיע עלינו רבות בהיותנו חברה ממוקדת ייצוא, שכ-80% ממכירותיה הינן מחוץ לישראל. למרות האתגרים, ממשיכה התעשייה האווירית להציג מבנה מאזן חזק ונזילות מרשימה, שבאו לידי ביטוי לאחרונה באשרור דירוג האשראי של החברה ע"י S&P מעלות. בהתאם, שוק ההון ממשיך להביע אמון בחברה. הנפקת האג"ח בהיקף של 463 מליוני שקלים שבוצעה בהצלחה רבה בסוף יולי, בצל הלחימה בדרום, זכתה לביקושי יתר גדולים של פי 3.5 ולריבית סגירה נמוכה ואטרקטיבית, המשקפים את בטחון המשקיעים בביצועי התעשייה האווירית ובעסקיה. אנו נמשיך למקד מאמצים בפיתוח ובהרחבת עסקי החברה ויכולותיה".

יוסי וייס, מנכ"ל החברה הוסיף: "החודשיים האחרונים, בצל המתיחות והלחימה בדרום, הדגישו שוב את מקומה המרכזי של התעשייה האווירית בליבת בטחונה ועוצמתה של מדינת ישראל. החברה פועלת בשיתוף פעולה הדוק עם מערכת הביטחון, על מנת למצוא את הפתרונות הטובים, המהירים והיצירתיים ביותר לצרכים המבצעיים. בראיה קדימה, אין ספק שנצטרך להמשיך להשקיע רבות בפעילות המו"פ שלנו על מנת להמשיך ולמצוא את הפתרונות המתקדמים ביותר ללקוחותינו. במקביל, האתגרים העסקיים הניצבים בפנינו, הופכים את המציאות העסקית למורכבת מתמיד. בין היתר, אנו מתמודדים עם עיכוב תשלומים של משרד הביטחון ועם דחייה בקבלת התקשרויות חדשות עם לקוחות, הגורמים לתזרים המזומנים השלילי ברבעון השני. שוק התעופה האזרחית עדיין נתון בהאטה, מה שמוביל להמשך הפגיעה בתוצאות הפעילות בתחום זה. על אף האתגרים, אנו מסכמים את הרבעון השני עם שמירה על צבר ההזמנות, עליה בהכנסות והמשך השקעה במו"פ ממקורות עצמיים".

You might be interested also