הפרטת תעש: נחתמו הסכמים

במשרד האוצר נחתמו ההסכמים המאפשרים ליישם את תהליך הפרטת התעשייה הצבאית. מדובר על ההסכם קיבוצי עם עובדי החברה, הסכמי פרישה, רשת ביטחון, הסכמי מימון, הסכמי רכש עם משרד הביטחון ועוד

תעש הולכת להפרטה: במשרד האוצר נחתמו מכלול ההסכמים להפרטת התעשייה הצבאית וביניהם: הסכם קיבוצי עם עובדי החברה, הסכמי פרישה, רשת ביטחון, הסכמי מימון, רכש עם משרד הביטחון ואחרים.

כעת, עם חתימת ההסכמים, יחל יישום מתווה ההפרטה וביניהם פרישת 1170 עובדים וההכנות לבניית מפעלי תעש ברמת בקע שבנגב ופינוי מרבית מתחם החברה ברמת השרון. וזאת לאחר שבשבועות האחרונים כל הגורמים ריכזו מאמצים לסיים את ההסכמים המורכבים: תעש,משרדי האוצר והביטחון, רשות החברות וההסתדרות.

בסיומו של התהליך בעוד כשנתיים, תפעל תעש כחברה ביטחונית עסקית בבעלות פרטית, ותתמקד בתחומי ליבה, בהם יש לחברה מובילות טכנולוגית מותאמת לשוק דינמי ומשתנה. יעד מרכזי של החברה הוא כי מימוש תוכנית ההפרטה ייעשה בערך כספי גבוה למדינת ישראל - תוך מתן ביטוי ליכולות הטכנולוגיות של החברה, למוקדי הידע ולאיכות המשאב האנושי.

מועצת המנהלים של התעשייה הצבאית, בראשות האלוף (מיל') אודי אדם ביקרה לפני מספר שבועות, במתחם תעש רמת בקע, במטרה לעקוב אחר הערכות החברה להעתקת מפעלי תעש לנגב בשנת 2020. בהתאם למתווה הפרטת החברה – כל פעילות הייצור, התפעול והניסויים של תעש יעברו לנגב. תעש מערכות, אשר תהיה חברה ביטחונית בבעלות משקיע פרטי תפעל ממתחם זה ששטחו למעלה מ-50,000 דונם החל משנת 2020.

אבי פלדר, מנכ"ל התעשייה הצבאית, ציין כי תעש מתנהלת בשני ראשים במקביל: מאמצים אינטנסיביים להגדלת המכירות ושווקים חדשים במקביל לתהליך הפרטת החברה. פלדר ציין כי תהליך פרישת העובדים יחל בחודש אפריל וימשך כשנה וחצי. החברה נערכה להעברת הידע שנצבר בחברה משך עשרות שנים לשמירתו והטמעתו במתודולוגיה מוגדרת ותוכנית עבודה מסודרת ולהקמת מערך פרישה לייעוץ והכוונה לטיפול בעובדים הפורשים והסדרת הסכמי הפרישה מול מבטחים.

בנוסף נערכת החברה לקלוט 200 עובדים חדשים, מרביתם מהנדסים בעלי התמחות מקצועית - בהתאמה לסל המוצרים העדכני של החברה כיום. בנוסף נערכת החברה להתאמת מצבת כח האדם שנותר בחברה לצרכים השיווקים והגדלת המכירות – בתהליך של מעבר למבנה ארגוני מתואם לקוח צמצום יחידות וביטול תפקידים מקבילים.

בשנים האחרונות תעש עברה מהפך בתמהיל המוצרים ועברה מתחמושת מסורתית להנדסת מערכת ופיתוח מערכות נשק תוך התמחות בתחומי ליבה שבהם לחברה יתרון טכנולוגי מובהק על פני חברות ביטחוניות בעולם ובניהם: מערכות רקטיות, תחמושת מדויקת והשבחות רק"מ.

כזכור, ממשלת ישראל אשרה את הפרטת התעשייה הצבאית. על פי מתווה ההפרטה תעש תופרט כמקשה אחת למעט הפעילות המסווגת שתישאר בידי המדינה. מתווה ההפרטה מגדיר את המחויבות העמוקה של ממשלת ישראל לתעשייה הצבאית - גם לאחר ההפרטה. מתווה ההפרטה קובע כי ממשלת ישראל מתחייבת לבצע רכש שנתי רחב היקף מתעש עד לשנת 2018 בהיקף כספי של 550 מיליון שקל בשנה בהתאם לפירוט שנקבע במתווה ההפרטה.

ממשלת ישראל הכריזה על צו אינטרסים חיוניים בחברה המחייב את הבטחת קיומם של תחומי הפעילות, שמירת אופייה של החברה כחברה ישראלית שמרכז עסקיה וניהולה יהיו בישראל ומניעת חשיפה או גילוי של מידע מטעמים של ביטחון המדינה ויחסי החוץ שלה. ובנוסף מתווה ההפרטה מטיל מגבלות על החזקה, רכישה והעברת השליטה. כל בעלי התפקידים יהיו כפופים לסיווג ביטחוני של משרד הביטחון ויפעלו תחת הוראות המשרד בענייני ביטחון ויחסי החוץ של המדינה- כפי שחל על חברות ביטחוניות ממשלתיות הפועלות במדינת ישראל.

You might be interested also