העולם ממשיך להתחמש

שוק הביטחון הגלובלי הסתכם בשנת 2013 בכ- 1.7 טריליון דולרים. התחומים המתפתחים במהירות: C4I וטכנולוגיות כימיות וחומרי נפץ


שוק הביטחון הגלובלי (Defense) הסתכם בשנת 2013 בכ-1.7 טריליון דולר, מתוכם כ-600 מיליארד דולר מקורם ברכש ביטחוני - כך מעריכה חברת הייעוץ הבינלאומית פרוסט אנד סאליבן בדו"ח שהשלימה לאחרונה.

ארה"ב, כצפוי, הינה בעלת ההוצאה הביטחונית הגדולה ביותר, עם השקעה של 260 מיליארד דולר ברכש בלבד ב-2013, אך על פי פרוסט אנד סאליבן, בשנים הקרובות יהפכו גם יפן, גרמניה וערב הסעודית לשווקים אטרקטיביים לחברות ביטחוניות, ובשנים הקרובות צפויה דרישה מואצת למערכות הגנה מטילים במדינות אלו ובשווקים נוספים. סה"כ היקף הרכש הביטחוני כולו בעולם יעלה עד שנת 2018 ל-660 מיליארד דולר בשנה, גידול ממוצע של כ-1.9% בשנה.

בפרוסט אנד סאליבן מציינים כי היקף ההוצאות בפועל עשוי להיות גדול משמעותית מכיוון שחלק משמעותי של הוצאות הרכש מצוי תחת סיווג בטחוני סודי ואינו חשוף לציבור. תחום ה-C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance הינו התחום הגדול ביותר במונחי מכירות, עם היקף מכירות של כ-101 מיליארד דולר בשנת 2013 (16% מתוך סך כל ההוצאות על רכש).

התחום הצומח ביותר בשנים הקרובות יהיה תחום ה-CBRNE (מוצרים הקשורים בטכנולוגיות כימיות, ביולוגיות, רדיולוגיות, אטומיות וחומרי נפץ), הצפוי לגדול בשיעור של 4.6% בממוצע שנתי בהכנסות עד 2018. בפרוסט אנד סאליבן מעריכים כי התחזקותן של קוריאה הצפונית, סין, רוסיה ואיראן, והפיכתן הפוטנציאלית לאיום ממשי, מהווה גורם משמעותי להמשך הגידול בהוצאות ביטחוניות בחלק ממדינות המערב בחמש השנים הקרובות. מדינות אלו הגדילו את כמות, טווח, דיוק ועוצמת מערכות הטילים שלהן, והעצימו גם את יכולותיהן הימיות - יכולות הנתפסות כאסטרטגיות.

במקביל, וכתוצאה מכך, יפן, קוריאה הדרומית, אוסטרליה, טורקיה, כוויית, ערב הסעודית, איחוד האמירויות, ישראל, פולין, שוודיה ונורבגיה מגבירות הצטיידותן במערכות הגנה מפני טילים, מערכות להגנת גבולות ואמצעי לחימה אחרים. מנגד, ועל אף התגברות האיומים הפוטנציאליים, אי הבהירות הכלכלית בעולם, בעיקר בקרב מדינות מערביות המושפעות מהאטה הכלכלית בעולם, מונעת מרוב המדינות להגביר את הרכש כפי שהיו מעדיפות, ודורשת מהם לצמצם את היקף בנין הכח. עוד עולה מהדו"ח כי בדומה לשנים האחרונות לוקהיד מרטין הינה החברה הביטחונית הגדולה בעולם במונחי הכנסות, אשר הסתכמו בשנת 2013 בכ-35.5 מיליארד דולר, המהווים כ-5.9% מכלל הכנסות השוק. עשרת הספקים הגדולים ביותר בשוק זה מכרו בשנת 2013 בהיקף של כ-214.2 מיליארד דולר, המהווים כ-35.7% מההכנסות בשוק.

"החברות הביטחוניות בישראל הציגו בשנת 2013 עליה בנתוני המכירות, על אף השחיקה בתקציבי הביטחון בשווקים המסורתיים של התעשייה, ובראשם ארה"ב" – מציין יקי ברנס, יועץ בחטיבה הביטחונית הגלובלית של פרוסט אנד סאליבן. "כל חברה ערכה שינויים כחלק מאסטרטגיה המגיבה למצב החדש בשוק. אלביט מערכות, לדוגמה, ערכה מספר שינויים אסטרטגיים כגון הגדלת המאמצים והמיקוד בשווקי יעד חדשים, וכן הקטנת הפעילות למכירת מערכות יבשתיות לטובת הגדלת מכירות מערכות אוויר ותקשורת. "רפאל השלימה שינוי ארגוני וכיום היא מונה 3 חטיבות מרכזיות - יבשה, מערכות אוויר ומודיעין ומערכות עליונות אווירית - בין היתר על מנת לייעל את השימוש במשאביה. אנו מזהים בקרב החברות הבטחוניות המובילות אותן אנו מלווים תגובות אסטרטגיות מגוונות - מחד, החלטות אסטרטגיות דומות המבוצעות בקרב החברות כגון כניסה לשווקים אזרחיים, כניסה לתחום הסייבר וכן הגדלת הפורטפוליו הימי. מנגד, מיושמות אסטרטגיות עסקיות ייחודיות המתאימות לחוזקותיהן וליתרונן התחרותי. על מנת להמשיך ולהצליח, התעשייה הביטחונית הישראלית נדרשת להמשיך ולהגיב לשינויים, באמצעות ביצוע הערכות מדויקות ומוקדמות מספיק של העתיד להתרחש, וכן הערכה טובה יותר של מידת האטרקטיביות של שווקים וסגמנטים רלבנטיים בשוק הביטחוני".

You might be interested also