המטרה: להפחית את התלות בנפט

מכון מחקר ארצי לחדשנות תחבורתית יוקם באמצעות שיתוף פעולה בין מנהלת תחליפי דלקים במשרד ראש הממשלה, ביה"ס ללימודי הסביבה ע"ש פורטר והפקולטה להנדסה באוניברסיטת תל אביב

הכרזת הקמת המכון - קרדיט: מיכל קדרון

מנהלת תחליפי דלקים במשרד ראש הממשלה ואוניברסיטת תל אביב הכריזו על הקמת מכון חדש לפיתוח וקידום המחקר האקדמי והיישומי בתחום החדשנות התחבורתית בישראל. המכון יפעל במסגרת משותפת של ביה"ס ללימודי הסביבה ע"ש פורטר והפקולטה להנדסה באוניברסיטת תל אביב.

מטרת המכון היא לקדם מחקר אקדמי מולטי דיסציפלינארי בתחומי התחבורה כדי לפתח מודלים חדשנים לתחבורה ועל מנת לתרום להגברת המודעות והחשיבה במגזר הממשלתי, העסקי, הציבורי והאזרחי להתנהלות מקיימת בתחום הסביבתי בכלל ובתחום התחבורה בפרט. המכון יהיה פתוח לחוקרים מכל הארץ, ובמסגרתו מתוכננים שיתופי פעולה עם מרכזים אקדמאים מחו"ל. מגעים ראשוניים לשיתופי פעולה כאלה עם MIT (המכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס ), אוניברסיטת צ'ינגואחה בבייג'ינג ומוסדות אחרים כבר החלו .

במסגרת המכון תתקיים פעילות לעידוד יזמים הנמצאים בשלבי פיתוח ראשוניים של רעיונות והמצאות בעלי אופק עסקי מבטיח בתחום התחבורה החדשנית, תוך כוונה לעודד חברות הזנק. היזמים, שייבחרו בהליך תחרותי, יוזמנו להתארח חצי שנה בבניין החדש של ביה"ס ללימודי הסביבה ע"ש פורטר, ויקבלו במהלך שהותם תמיכה כספית, ייעוץ וליווי עסקי.

אייל רוזנר, ראש התוכנית הלאומית לתחליפי דלקים במשרד ראש הממשלה: "בשנים האחרונות, מתבססת ההכרה העולמית בצורך במציאת פתרונות חלופיים לנפט. הצורך הגלובלי של העולם לצמצום פליטות גזי החממה ולהקטין את זיהום האוויר במרכזי הערים, גורם לכך שקיימת התעניינות עולמית במציאת פתרונות חדשניים שיאפשרו תחבורה ללא התבססות על נפט. לצורך כך ופועל יוצא של חזון הממשלה הוקם מכון המחקר לחדשנות תחבורתית במטרה לקדם את המחקר ולעודד יזמים להשקיע בתחום חשוב זה".

פרופ' דני רבינוביץ, ראש ביה"ס ללימודי הסביבה ע"ש פורטר: "הקמת המכון לחדשנות תחבורתית היא אבן דרך חשובה בהפיכת ביה"ס ללימודי הסביבה ע"ש פורטר באוניברסיטת ת"א למוקד ארצי וגלובלי של מחקר אקדמי ויישומי לפתרון המשבר הסביבתי של זמננו. תחבורה היא תחום הדורש שילוב בין תחומי ידע מגוונים: הנדסה מכאנית ועיצוב מוצרים לפתרונות הינע חדשניים, ניצול מתוחכם של בסיסי נתוני מחשב לייעול נסיעות, תכנון מתקדם של צרכים ופתרונות למערכות תחבורה ציבורית, מחקר סוציולוגי ותובנות בתחומי המשפט והמדיניות הציבורית לייעול רגולציה, ועוד.

נשיא אוניברסיטת ת"א, פרופ' יוסי קלפטר ציין כי "מבנה ביה"ס ללימודי הסביבה ע"ש פורטר ושיתופי הפעולה המעניינים שכבר נוצרו בו עם יחידות אחרות באוניברסיטת ת"א ועם אוניברסיטאות מחקר אחרות בארץ ובעולם, במשרדי הממשלה, בתעשייה ובארגוני החברה האזרחית, הופכות אותו לשחקן מפתח בתחום. שיתוף הפעולה עם הפקולטה להנדסה ועם מנהלת תחליפי דלקים במשרד ראש הממשלה בהקמת המכון היא נדבך חשוב נוסף של פעילות זו".

התוכנית הלאומית לתחליפי דלקים, שהחלה לפעול בשנת 2011, נועדה לגבש פתרונות שיביאו להפחתת התלות העולמית בנפט ובמדינות יצרניות הנפט, שגורמת לאי יציבות בכלכלות העולם והיא מתוקצבת ב- 1.5 מיליארד שקל לעשור. יעדה של התכנית, בה שותפים 10 משרדי ממשלה שונים, היא להפוך את ישראל למרכז ידע ותעשייה בתחום ותוך כדי כך להגדיל משמעותית את השימוש בתחליפי נפט בתחבורה בישראל עד לכדי 60% בשנת 2025.

ביה"ס ללימודי הסביבה ע"ש פורטר הוא בית ספר על פקולטטי המהווה פלטפורמה אקדמית מובילה למחקר והוראה בנושאי סביבה מגוונים. בית הספר מקיים לימודים לתארים מתקדמים המציעים שילובים ייחודיים בין תחומי ידע מכל חלקי הקמפוס. פעילות המחקר של ביה"ס עונה על נושאים עכשוויים בוערים, ומשלבת פעילות אקדמית עם מעורבות פעילה בשטח על ידי הטמעת בוגריו בתעשייה, ברשויות מקומיות, במשרדי ממשלה , ובארגוני חברה אזרחית המקדמים את נושאי הסביבה. בניין הקפסולה הייחודי בו פועל בית הספר, צפוי להיות הראשון בישראל שיזכה לדירוג הגבוה ביותר של התקן האמריקאי והתקן הישראלי לבנייה ירוקה וישמש בית לחוקרים בתחום.

בתמונה (מימין לשמאל): אייל רוזנר, ראש התוכנית הלאומית לתחליפי דלקים במשרד ראש הממשלה; פרופ' דני רבינוביץ, ראש ביה"ס ללימודי הסביבה ע"ש פורטר ; פרופ' יוסיף קלפטר, נשיא אוני' ת"א ומוטי כהן, מנכ"ל אוניברסיטת תל אביב.

You might be interested also

Photo courtesy of Ametrine

Ametrine Technologies - Advanced Camouflage for the Modern Battlefield

Ametrine Technologies develops solutions for camouflage from thermal and night vision sensors. "We estimate that within a decade, all soldiers and platforms on the battlefield will be equipped with some form of multi-spectral camouflage," said Amiram Levinberg, co-founder of JAL Ventures and chairman of Ametrine. This article is sponsored by Ametrine Technologies