המטרה: הגברת הספקי תקיפה

שינוי מבני בחיל האוויר, הגדול מזה 40 שנה. בין התפקידים החדשים – ראש מבצעים אוויר (רמ"א)

תפקידים חדשים בחיל האוויר: ראש מבצעים אוויר בדרגת תת אלוף ושורה של תפקידי אלוף משנה במטה החיל. התפקידים החדשים יתווספו במסגרת שינוי מבני שייכנס לתוקפו בחודש יולי 2015.

את השינוי מוביל מפקד חיל האוויר, האלוף אמיר אשל, מתוך מטרה מרכזית להגביר את האפקטיביות המבצעית של חיל האוויר, ומתוך רצון לאפשר טיפול בהיקף יעדים ומטרות עצום, בהתאם לשיפור ביכולות האיסוף והתקשוב של צה"ל ולמשימות האסטרטגיות שהוטלו על האוויר. השינוי המשמעותי ביתר שנכנס לתוקף הוא פיצול תפקיד ראש הלק האוויר תחת מפקד חיל האוור לשניים: ראש להק אוויר (רל"א) וגם ראש מבצעים אוויר (רמ"א).

עד כה היה אחראי רל"א על כל ההיבטים של הפעלת חיל האוויר השוטפת, לצד מבצעים מיוחדים אימונים והכשרות, כאשר ראש מטה החיל (הרמ"ט) אחראי על הכשרת הכוח בטווח הארוך. במסגרת המבנה החדש, רמ"א יהיה אחראי בעיקר על הפעלתו השוטפת של החיל בשגרה וגם על הסיוע הקרוב לזרוע היבשה בעת לחימה. ראש להק אוויר יהיה אחראי על המבצעים המיוחדים שמצריכים הכנה ארוכת טווח, על האימונים ועל התורה החיילית. תפקידו של הרמ"ט יישאר כשהיה. יצוין כי תפקיד רמ"א, שהיה בעל משמעות אחרת, היה קיים בחיל האוויר עד מלחמת יום הכיפורים לפני כ-40 שנה.

הרמ"א הראשון במתכונת החדשה יהיה תא"ל תומר בר, המסיים את תפקידו כמפקד בסיס תל נוף. במקביל יתווסף תקן של אל"מ שיכהן כראש מחלקת הפעלה בלהק מודיעין של חיל האוויר ואילו תפקיד ראש מחלקת מבצעים במטה החיל יפוצל לשלושה תפקידים בדרג אל"מ: ראש מחלקת מבצעים הגנה, ראש מחלקת שיתוף פעולה (בדגש על שיתוף הפעולה עם צבא היבשה) וראש מחלקת התקפה.

השינויים נובעים, בין היתר, גם מהגידול במערכי ההגנה האווירית של חיל האוויר, והחשיבות של היחידות ליירוט טילים כמו סוללות "חץ", "פטריוט" ו"כיפת ברזל" וסוללות מערכת "שרביט קסמים", שתיקלט בחיל האוויר בשנת 2015. השינויים המבניים בחיל האוויר הם המשמעותיים ביותר מאז המהפכה במבנה החיל לאחר מלחמת יום הכיפורים. בחיל האוויר מצפים לכך שכלל השינויים יגבירו את ה"משימתיות" של חיל האוויר ואת הספקי התקיפה שלו .

You might be interested also

Screenshot of the closing session from the OECD conference website 

Annual cyber conference of OECD, led by Israel, comes to an end

In the closing session, the heads of cyber agencies from around the world presented the cyber policies of their countries and expressed their desire to promote multinational cybersecurity cooperation. Israel's Yigal Unna said the ability to become more secure depends directly on the ability of the agencies to work together