היעלמות המטוס המלזי-תובנות להמשך

היעלמות המטוס המלזי-תובנות להמשך

לפני למעלה משבועיים נעלמה טיסה 370HA ולא נודע, בשלב זה, מה אירע במהלך הטיסה. עשרות תרחישים נותחו חלקם מעולם הדמיון וחלקם שחזורים של נתיבי טיסה אפשריים על סמך תמונות מכ"ם, לווין וכו' - ועדיין רב הנסתר על הגלוי.

טור זה ינסה להתמודד עם נושאים, שבכל דרך, במנותק ממה שיעלה בחקירת הטיסה בעתיד, יהיה נכון לקחת כנושאים לטיפול מערכתי וככל שניתן בראייה בין לאומית. לעולם, כותב טור הלוקח על עצמו להתייחס לנושא שעדיין לא נפתר ושממשיך לפרנס את מהדורות החדשות, נוטל סיכון לא מבוטל, כך שכאשר יתפרסמו דבריו, יכולה המציאות שתתגלה לטפוח על פניו.

למיטב הבנתי את האירוע ,יתכן ואנו עדים לאירוע הראשון בו מתבצעת השתלטות על מטוס מרחוק, כך שכלל פעולות הטיסה נשלטות מרחוק באופן שהטייסים אינם יכולים לנקוט שום פעולה שתשנה את המצב הזה. להבהרה - השתלטות על מטוס מרחוק הוא חלומם הרטוב של כלל אירגוני הטרור, מדינות תומכות טרור ואף ארגוני פשע. זו יכולות שאם אכן קיימת בידי גורמים אלו הרי שעולם התעופה עשוי להשתנות באופן שדומה להשפעות ה-11 בספטמבר.

היות וכדי שפעולה כלשהיא תוגדר כפעולת טרור, נדרשים להתקיים מספר תנאים (לשאלת ההגדרה מהי פעולת טרור, אתייחס בהמשך). באירוע הזה, חסרים לי שני מרכיבים משמעותיים, הראשון – מה תכלית הפעולה? אם רצו שני הטייסים או אחד מהם לברוח לעולם "חדש", מדוע נדרשו למבצע מורכב כל כך של הטסה מתחת למגבלות מטוס נוסעים מסוג זה (גובה הטיסה, משך הטיסה וכו'). ולו רצו להתאבד על אחת כמה וכמה – תמריאו ותתרסקו (יש לכך תקדימים,לא צריך להמציא את הגלגל).

מעבר לכך מי שמבצע פעולת טרור רוצה באמצעותה להשיג הישג כלשהו, ועל מנת לזכות בו, חיוני לקחת אחריות כדי שבעולם ידעו ממי או ממה צריך לפחד. במקרים פשוטים יותר, יש דרישת כופר, שחרור אסירים או כל תמורה אחרת, כאמור גם מרכיב זה חסר.

ומכאן אחת האפשרויות שהעלתי עוד לפני כעשרה ימים, הייתה, שמטוס זה היווה "תצוגת תכלית" של גורם מדינתי או גורם בעל עוצמה טכנולוגית לא מבוטלת, לא מן הנמנע שהטייס היה "סוכן משוטה" כלומר ביצע פעולות שעזרו לממש את הצגת התכלית, מבלי לדעת שהוא מטיס את עצמו ונוסעיו אל המוות. הצגת תכלית זו, ללא נטילת אחריות, משאירה בידי הגורם את "נשק יום הדין" אל מול כלל עולם התעופה.

ולכן, עולה עוד אפשרות כי אם לא תהיה נטילת אחריות, כלל "הסימנים המעידים", סימולטור הטיסה הפרטי, סוגיית הדרכונים ועוד סימני דרך - אינם אלא כדי לטשטש את הצגת התכלית, מה שהופך את מציאת הקופסאות השחורות כמו גם מחשב הטיסה למשימה בין לאומית מן המעלה הראשונה.

במקביל חייבת להיות פעולה בין לאומית של כלל הגורמים, כצוות משימה ממוקד לשיפור מיידי של אבטחת מערכות המחשב של המטוס כך שאם אכן היה ניסיון להשתלט על מטוס מרחוק, הרי הדור הבא של אבטחת המערכות יהפוך שאיפה זו לבלתי אפשרית, ויפה שעה אחת קודם. הנושא השני שנכון לעסוק בו, חרף מורכבותו, הוא להגיע להגדרה לאומית מוסכמת (ואולי בעתיד בין לאומית) של מהי פעולת טרור? חשיבותה של הגדרה כזו היא איננה רק לצרכים אקדמאיים, אלא לצרכי היום יום של כולנו, כדי שבעת התרחשות אירוע כלשהו נדע לסווגו. השימוש התכוף בצמד המילים "אירוע טרור" גורם לזילות במונח, לבלבול הציבור וחלילה לקבלת החלטות מוטעית של דרג מדיני.

אני ממליץ להקים צוות אד–הוק בהובלת מטה לוט"ר או במכון למדיניות נגד טרור בהשתתפות גורמי המקצוע ונציגי אקדמיה, כך שייווצרו הכללים, ככל שניתן, להגדיר אירוע כאירוע טרור. אירוע המטוס המלאזי, לפי שעה, הוא אינו אירוע טרור, אלא נמצא בתווך שבין אסון אווירי לבין תעלומה שטרם באה על פתרונה. לו הייתה בידינו הגדרה מתאימה ומוסכמת מהו אירוע טרור, סביר שכלל הגורמים לא היו מזדרזים להצביע על היעלמות המטוס כאירוע טרור - הן משום שלא ברור לשם מה, והן משום שלא ניטלה אחריות, כמו גם תשובה לשאלה מדוע דווקא המטוס הזה.

ולכן במנותק מתוצאות החיפושים הנרחבים וכיווני חקירה נוספים חיוני לשפר מאוד את הגנת המערכות הממוחשבות של כלי הטיס ולחתור להגדרה לאומית ובין לאומית של "מהו טרור".

You might be interested also