הושלם פינוי מתחם "קרן הקריה"

משרד הביטחון השלים את פינוי האזור במרכז תל אביב, בו יוקם בעתיד מגדל משרדים ותחנה לרכבת הקלה

(צילום: משהב"ט)

משרד הביטחון וצה"ל השלימו את פינוי מתחם 'קרן הקריה' במרכז תל-אביב. בהתאם להסכם שנחתם בדצמבר 2013 עם משרד האוצר ורשות מקרקעי ישראל (שוה"ם 1), משרד הביטחון וצה"ל השלימו בימים אלה את פינוי 'קרן הקריה', תוך הקדמת לוחות הזמנים שעליהם התחייבה מערכת הביטחון במסגרת ההסכם, ביותר מחצי שנה.

אגף ההנדסה והבינוי במשרד הביטחון, בשיתוף עם יחידות צה"ל ובסיוע חברות קבלניות וכלים הנדסיים כבדים, פעלו בשבועות האחרונים בשטח המחנה, ובימים האחרונים השלימו את פינוי השטח במלואו עם הריסת המבנים המרכזיים, העתקת המבנים היבילים, וניקוי השטח שיפונה.

מתחם 'קרן הקריה' ממוקם בחלק הצפון מזרחי של מחנה רבין (הקריה) ואכלס כ-2000 חיילים ועובדי משרד הביטחון. 'קרן הקריה' מתפרס על שטח של כ- 11 דונמים, וכ- 4,000 מ"ר שטח בנוי (המורכב ממבני קבע וממבנים יבילים). בסה"כ פונו כ-40 מבנים, 2,500 מ"ר בנוי נהרסו וכ-1,500 מ"ר של מבנים הועתקו ברובם למחנות ומתקנים אחרים, כחלק ממהלכי התייעלות ופריסה מחודשת של יחידות צה"ל ומשרד הביטחון. 25 דונמים נוספים מהקריה יפנו משרד הביטחון וצה"ל עד שנת 2016.

מבצע הפינוי המהיר והאינטנסיבי שהובילה מערכת הביטחון, הביא להקדמת לוחות הזמנים ביותר מחצי שנה. בשטח המחנה שפונה יוכשר בקרוב חניון ענק עם מאות מקומות חנייה, שבשעות הערב והלילה ייפתח לציבור הרחב, וצפוי להקל על מצוקת החנייה באזור. החניון יופעל עד לתחילת העבודות להקמת מגדל המשרדים הגבוה בישראל ולהקמת תחנת הרכבת הקלה. מערכת הביטחון ממשיכה לפעול למימוש מחויבותה להעתקת מחנות צה"ל ממרכז הארץ לנגב, לגליל וללוד לטובת פיתוח עירוני וכלכלי.

You might be interested also