אמ"ן יוצא לאור

ספרם של דוד סימנטוב ושי הרשקוביץ על העשור הראשון של חיל המודיעין תורם להכרות היסודות של גופי איסוף המודיעין המרכזיים

הספר "אמ"ן יוצא לאור" מתאר את התפתחות המודיעין הצבאי בעשור הראשון של אמ"ן ומתפרסם במסגרת המכון לחקר המודיעין באמ"ן. אכסניה זאת העניקה למחברי הספר "אקלים אינטלקטואלי" שהיה חיוני לפיצוח ולפיתוח סיפור לידתו ועיצובו של המודיעין הישראלי.

ברוח זו יש בספר גישה אחרת לתיאור ההיסטוריה והמורשת של המודיעין הישראלי. הפרק הפותח מציב מסגרת תיאורטית להכרת המודיעין כמערכת. הספר תורם מאד להכרת היסודות של גופי האיסוף המרכזיים : סיגינט ( מודיעין אלקטרוני ) , יומינט (מודיעין אנושי) , המחקר המודיעיני, המודיעין הקרבי, ביטחון שדה וגופי המטה של המודיעין.

יתרונו של הספר הוא בקבלת מידע ממקורות ראשוניים מארכיון צה"ל, אשר נחשפים כאן לראשונה. 250 עמודים בלבד הוא היקף המאפשר בקלות לבני הדור המשרת כיום במודיעין להכיר "מאין באנו ולאן אנו הולכים" כמצוות ראש אמ"ן אלוף אביב כוכבי בהקדמתו לספר.

אמ"ן יוצא לאור – העשור הראשון לאגף המודיעין בצה"ל, מאת דוד סימנטוב ושי הרשקוביץ, הוצאת "מערכות", המכון לחקר המודיעין ו"מודן"

You might be interested also