אלביט ב-2013: הרווח הנקי עלה

החברה פרסמה את הדו"חות השנתיים שלה. למרות ירידה ברבעון האחרון של 2013 בהכנסות, הרווח הנקי השנתי עלה לעומת 2012. מכליס: "התוצאות מצביעות על גידול בצבר ההזמנות"

מכליס (צילום: מאיר אזולאי)

אלביט מערכות פרסמה את הדו"חות הכספיים שלה לרבעון האחרון של שנת 2013 ולשנה כולה. על פי הנתונים הרווח הנקי של חברת אלביט מערכות הסתכם ברבעון הרביעי של 2013 ב-42.9 מיליון דולר, ירידה של 25% בהשוואה לרווח של ל-57 מיליון דולר ברבעון המקביל. הרווח הנקי לפי non-GAAP (רווח מתואם) הסתכם ב-53.5 מיליון דולר (6.6% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 67.9 מיליון דולר (8% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל.

עם זאת הרווח הנקי, המיוחס לבעלי המניות, בשנת 2013 הסתכם ב-183.4 מיליון דולר בהשוואה ל- 167.9 מיליון דולר בתקופה המקבילה ב-2012 - גידול של 9%. הרווח הנקי לפי non-GAAP (רווח מתואם) בשנת 2013 הסתכם ב-210.8 מיליון דולר, בהשוואה ל-206.3 מיליון דולר.

הכנסות החברה ב-2013 הסתכמו ב-2.92 מיליארד דולר, לעומת 2.88 מיליארד דולר ב-2012.

התחומים העיקריים שתרמו להכנסות החברה היו המערכות המוטסות ותחום מערכות התקשו"ב. הגידול בהכנסות בתחומים אלו נבע כתוצאה מגידול במכירת מערכות אוויריות, מערכות שליטה ובקרה ושרותי תחזוקה שנמכרו למשרד הביטחון הישראלי. הירידה בהכנסות בתחום מערכות היבשה נבע בעיקר מירידה במכירת מערכות מיגון אש והצלה בישראל ובצפון אמריקה.

הרווח התפעולי הסתכם בכ-239.4 מיליון דולר (8.2% מסך ההכנסות) לעומת רווח תפעולי בסך 203.1 מיליון דולר (7% מההכנסות) ב-2012. הרווח התפעולי לפי non-GAAP הסתכם ב-278.6 מיליון דולר (9.5% מסך הכנסות) בהשוואה ל-252.3 מליון דולר (8.7% מסך ההכנסות) בשנת 2012. 

בצלאל (בוצי) מכליס, נשיא ומנכ"ל אלביט מערכות אמר כי "אני מרוצה מהתוצאות הכספיות של שנת 2013 המצביעות על צמיחה בהכנסות ובצבר ההזמנות וכן על המשך מגמת השיפור בבקרת ההוצאות התפעוליות. השיא שנרשם בצבר ההזמנות מאפשר לנו נראות טובה לשנת 2014 ואף מעבר לה. המיקוד המתמשך שלנו בהבטחת היעילות התפעולית תוך מיצוי מיטבי של הסינרגיות בכל היחידות העסקיות של הארגון הביאו לשיפור המתמשך בשיעורי הרווחיות שלנו.

"ביצענו לאחרונה מספר שינויים אירגוניים במטרה לחזק את מעמדנו בתחום מערכות הסייבר והמודיעין ומערכות האוויוניקה האזרחית. אנו רואים בשני התחומים האלו מנועי צמיחה המשלימים את תחומי העיסוק הביטחוניים המסורתיים שלנו. במבט לאחור על השנה האחרונה, אני מאמין כי החברה ערוכה היטב מבחינה פיננסית ופועלת בתחומי עיסוק ושווקים מגוונים. אנו ערוכים ומצפים להזדמנויות העסקיות של שנת 2014".