איסור על נסיעת שרים בכביש 443 - מה לא בסדר?

מאמר מיוחד של תא"ל מיל' חנן גפן בעקבות ההנחיה שהשרים לא ייסעו בכביש שבו נוסעים מידי יום רבבות נהגים "מהשורה"איסור על נסיעת שרים בכביש 443

ראש יחידת "מגן" הוציא לפני כשבוע הנחייה גורפת לשרים על איסור נסיעה בכביש 443 בכל שעות היממה, למעט אישור מיוחד. (כמו הגימלים ששימשו אותנו בטירונות?)

לכאורה ידיעה ברורה, פשוטה. נושא, נשוא, פעל ומושא. מחשבה שניה מעוררת שאלה ועוד שאלה ועוד הרבה שאלות. (כל השאלות שתא"ל מיל. יכול היה לשאול ) מה עם חברי כנסת? מדוע מותר להפקיר את חברי כנסת? קצין הבטחון של הכנסת - אייכה? מה עם צמרת המדינה, הפקידות הבכירה?
 
אלו שבידיהם גורל התקציב, המשפטים, הבריאות ובכלל כל מערכות הממשל? האזרחים?- ניחא, לא יישאר מקום על כביש 1 לנבחרים אם כולם יצטופפו שם. מה חשב לעצמו ראש יחידת "מגן", אם אכן חשב. האם לא חשב שהודעה כזו, לכשתפורסם, שוות ערך לעשר זריקות בקבוקי תבערה על הכביש.

עצם פרסום הידיעה גרם כבר לאפקט של נטישת הכביש ולהגברת חוסר הבטחון של האזרחים. האם לא חשב ראש יחידת "מגן" כי אלה שמתכננים יעדי פיגועים יקבלו עידוד וחיזוק והכרה מהגורם הבכיר והמוסמך ביותר, להמשיך לידות אבנים , בקבוקי תבערה ומטענים?

כנראה שאת ההתראה "האסטרטגית" על יידוי בקבוקי התבערה קיבל ראש יחידת "מגן" מצבא ההגנה או מהשב"כ. ועל כן כמה שאלות לצבא ההגנה ולשב"כ. כביש של עשרים ק"מ בלבד, חשוף לחלוטין, אי אפשר להבטיח בו את התנועה לבירת ישראל? חסרים חיילים? חסרים רכבים? מה חסר?

רק אל תגידו , בבקשה, שזה בגלל הקיצוץ בתקציב. אם ראש יחידת "מגן" לא סומך על צבא ההגנה? כיצד יסמכו עליו חברי הכנסת והפקידות הבכירה? האזרחים סומכים כנראה על צבא ההגנה, בינתיים. אבל השאלות הקשות יותר הן לא לראש יחידת "מגן". אלא לממשלה ולשריה. מדוע שתקתם פתאום? מדוע נדם קולכם? איך אתם מסכימים לנורמת "התקפלות" כזו? איך הצליל המפלה בין שרים ורוזנים לבין העם לא צרם וצרב את אוזנכם?

האם נטישת הדרכים והסתגרות במתחמים מוגנים – איננה אישוש לתיאורית הצלבנים שמסתובבת בחוגים שונים אצל הפלסטינים?
 
אף אחד לא קם.

You might be interested also