אין מספיק "מעיל רוח", חסרים "נמרים"

אל"מ מיל' זוהר עמיר: מדוע הלקחים המרכזיים של מלחמה לבנון השנייה נשכחו ולא יושמו?

,תמרון קרקעי. צילום: דו"צ

תהליכי בניין כוח לוקחים זמן רב, במיוחד כאשר הם כוללים אימוץ תפיסת לחימה חדשה, פיתוח אמצעי לחימה, הצטיידות באמצעי לחימה חדשים ואימון מפקדים וחיילים.

פרויקטים מרכזיים, כדוגמת מטוס קרב מתקדם F35, טנק מרכבה סימן 4, נגמ"ש מרכבה "נמר", או רכש צוללת, מבשילים רק בפרק זמן של כ-10 שנים, ולעיתים אף יותר.

לאחר שנת 2006 הפיק צה"ל לקחים רבים ממלחמת לבנון השנייה.

במסגרת הלקחים, החליט צה"ל, באישור הקבינט המדיני-ביטחוני, לחזק את מאמץ התמרון, בין השאר באמצעות המשך הצטיידות בטנקי מרכבה סימן 4 שיכוללו מערכת הגנה אקטיבית  "מעיל רוח", הצטיידות מואצת בנגמ"ש ה"נמר" כולל מערכת הגנה אקטיבית והצטיידות במערכות הגנה אקטיביות לכלים משוריינים נוספים כמו  טנקי מרכבה סימן 3, דחפורים וכלי רק"מ חיוניים  אחרים למאמץ התמרון.

במשך שמונה שנים, לא נדרש  צה"ל לאתגר התמרון ולאט לאט, כהרגלנו, נשחקו לקחי מלחמת לבנון השנייה, התחלפו ממשלות ובעלי תפקידים ומאבקי תקציב בין משרד האוצר למשרד הביטחון יצרו סדר עדיפות שלא צפו את פני הבאות, מערכת "צוק איתן".

זהו אותו משרד האוצר שלא צפה את משבר המים בישראל ונזכר באיחור לבנות מתקני התפלה, אותו משרד האוצר שלא צפה את הצורך בפיתוח תשתיות תחבורה מתקדמות, אותו משרד האוצר שלא צפה את משבר מחירי הדיור ועוד.

בהקשר בניין הכוח, הקיצוץ התקציבי חסר הרסן, ביחד עם יהירות של בוני הכוח האווירי בישראל, שוב גרמו להטעיה וקיצוץ חד בהצטיידות ב"נמרים" ואי הצטיידות במערכות הגנה אקטיביות לרק"מים בקו ראשון.

בנוסף, מסיבות לא מובנות, נוצר מומנטום להצטיידות בתומ"ת חדש .

שבוע ראשון במערכה הקרקעית בעזה מחזק את לקחי מלחמת לבנון השנייה בנוגע להצטיידות בסד"כ נמרים לכל חטיבה מתמרנת, ובנוסף בהצטיידות דחופה במערכות הגנה אקטיביות ולא רק לחטיבות סימן 4.

You might be interested also