אושרה הפרטת תעש בוועדת הכספים

חברי הוועדה אישרו פה אחד את ההפרטה, שתכלול מימון פרישת עובדים ותקציב למימון רשת ביטחון לעובדים שנשארים בחברה

ועדת הכספים של הכנסת אשרה פה אחד את הסכמי הפרטת התעשייה הצבאית, וצו האינטרסים הביטחוניים של חברת תעש מערכות, שאליה תעבור תעש ובה תרוכז פעילותה העסקית של החברה - והיא זו שתופרט ללא משקולות העבר.

הוועדה אישרה את מימון תקציב ההפרטה בסך של 2.480 מיליארד שקל, מתוכם כ- 1.5 מיליארד שקל- למימון פרישת כ- 1,200 עובדים - המהווים כשליש מעובדי החברה - במסגרת תהליך התייעלות שיושלם בתוך כשנה וחצי, וכן תקציב למימון רשת בטחון לעובדים ותיקים שנשארים בחברה (תופעל רק רוכש החברה יחליט לפטר עובדים לאחר ההפרטה) .

לאחרונה, נחתמו במשרד האוצר מכלול ההסכמים להפרטת התעשייה הצבאית ובניהם: הסכם קיבוצי עם עובדי החברה, הסכמי פרישה, רשת ביטחון, הסכמי מימון, רכש עם משרד הביטחון ואחרים ומייד לאחריהם יחל יישום מתווה ההפרטה ובניהם פרישת 1213 עובדים וההכנות לבניית מפעלי תעש ברמת בקע שבנגב ופינוי מרבית מתחם החברה ברמת השרון.

יו"ר תעש אודי אדם והמנכ"ל אבי פלדר הודו ליו"ר הועדה ניסן סלומינסקי וחברי הועדה על תמיכתם בחברה לאורך כל הדרך וציינו כי מעורבותם האינטנסיבית ופעילותם יחד עם כל הגורמים קידמה את התהליך והביאה אותו מדיונים ומשא ומתן ליישום התהליך בפועל.

אודי אדם אמר כי "משמעות הפרטה היא אלפי עובדים במקצועות טכנולוגיים בנגב - עם מעבר החברה לפעילות במתחם רמת בקרע. אדם הוסיף: בסיומו של התהליך בעוד כשנתיים, תפעל תעש כחברה ביטחונית עסקית בבעלות פרטית, ותתמקד בתחומי ליבה, בהם יש לחברה מובילות טכנולוגית מותאמת לשוק דינאמי ומשתנה. היעד מרכזי של החברה הוא כי מימוש תוכנית ההפרטה ייעשה בערך כספי גבוה למדינת ישראל- תוך מתן ביטוי ליכולות הטכנולוגיות של החברה, למוקדי הידע ולאיכות המשאב האנושי".

אדם ציין עוד כי הסכם העבודה מגובה בתוכנית עבודה אופרטיבית שתחל להתבצע- מהיום במטרה לעמוד ביעדים ובלוחות הזמנים שנקבעו למכירת החברה למשקיע פרטי ולהעברת פעילותה לנגב. תעש תימכר למשקיע שימשיך להפעיל את החברה כחברה ביטחונית עם טכנולוגיה מתקדמת וייחודית בשלוש בתחומים המרכזיים של הטכנולוגיה הביטחונית- אש מדוייקת, מיגון וניוד לוחמים.

מועצת המנהלים של התעשייה הצבאית, בראשות האלוף (מיל') אודי אדם ובהשתתפות המנכ"ל ביקרה, לפני מספר שבועות, במתחם תעש רמת בקע, במטרה לעקוב אחר הערכות החברה להעתקת מפעלי תעש לנגב בשנת 2020. בהתאם למתווה הפרטת החברה – כל פעילות הייצור, התפעול והניסויים של תעש יעברו לנגב. תעש מערכות, אשר תהיה חברה ביטחונית בבעלות משקיע פרטי תפעל ממתחם זה ששטחו למעלה מ-50.000 דונם החל משנת 2020.

מנכ"ל תעש, אבי פלדר, ציין "תהליך פרישת העובדים יחל בחודש אפריל וימשך כשנה וחצי. החברה נערכה להעברת הידע שנצבר בחברה משך עשרות שנים לשמירתו והטמעתו במתודולוגיה מוגדרת ותוכנית עבודה מסודרת ולהקמת מערך פרישה לייעוץ והכוונה לטיפול בעובדים הפורשים והסדרת הסכמי הפרישה מול מבטחים. במקביל נערכת החברה לקלוט 200 עובדים חדשים, מרביתם מהנדסים בעלי התמחות מקצועית- בהתאמה לסל המוצרים העדכני של החברה כיום. במקביל נערכת החברה להתאמת מצבת כח האדם שנותר בחברה לצרכים השיווקים והגדלת המכירות – בתהליך של מעבר למבנה ארגוני מתואם לקוח צמצום יחידות וביטול תפקידים מקבילים".

יו"ר ועדת הכספים ניסן סלומינסקי ציין כי ועדת הכספים תמשיך ללוות את התהליך עד לסיומו המוצלח והדגיש כי מקורה של ההצלחה בשיתוף פעולה של כל הגורמים בניהול תהליך מורכב ומסובך. מאיר שמרה סגן מנהל רשות החברות ובצלאל טרייבר סמנכ"ל משרד הביטחון למבצעים לוגיסטיים - ציינו כי מדובר בתהליך מאוזן ונכון למדינה ולעובדים למדינה - שמבריאה חברה בבעלותה תוך פינוי קרקעות באזורי ביקוש, מעבר חברה ויצירת מקורות תעסוקה לנגב וקבלת תמורה בעבור החברה המופרטת.

You might be interested also